Jan Emanuel: Bildning och moral avgörande i kampen mot kriminaliteten

På kort sikt måste vi ta i med hårdhandskarna mot den organiserade kriminaliteten. Men ett samhälle som främjar etik, moral och bildning är minst lika viktigt.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS
|

Jag hatar innerligt det som bryter sönder vårt land. Jag avskyr det nya otrygga, hjälplösa Sverige. Det Sverige resten av världen numera använder i skrämselpropaganda. Senast i går blev jag av med en affär där utländska fastighetsinvesterare kliver av på grund av ”Situationen i Sverige.” Med 124 sprängningar bara i år så förstår jag dem. Bland länder som inte är i krig är det bara i Mexiko det sprängs mer.

Vi behöver agera i två steg. Först hårt, sedan fortsatt hårt men också mjukt.

För det första. De som begår grova brott och inte har svenskt medborgarskap måste utvisas obönhörligen. Förhandla fram avtal med samtliga länder vi ger bistånd till om att de ska ta emot sina medborgare och låta dem avtjäna sina straff i hemländerna. I de fall det inte går hyr vi in fängelseplatser i det EU-land som erbjuder den billigaste platsen i ett säkert fängelse.

ANNONS

Gör de enklare författningsändringar som krävs för att tillåta militärer att omskola sig till poliser med militär utrustning och fordon. Ge Polisen möjlighet att agera utan möjlighet att bli identifierade av de kriminella och byt ut polisledningen. Inför anonyma vittnen också. Ge Polisen möjlighet att direkt gripa och omhänderta personer som inte omgående lyder direktiv av polisen eller är hotfulla. Avskaffa alla former av straffrabatter och ge mördare oavsett ålder minst tio år i ungdomsfängelse och med krav på skötsamhet för att komma ut.

För det andra. Att förebygga våld är att uppfostra och skola. Det är bättre att lära barn vad som är rätt och fel än att låsa in dem när de blir äldre. För att lära sig förstå, måste man lära sig tänka. Att läsa är att lära sig tänka. Vi måste börja med basen. Vi måste lära barn och ungdomar att läsa igen. Och vi vuxna måste släppa mobilerna och greppa en bok och prata med våra barn. I folkbildningsrörelsen som formade det folkhem som nu sprängs sönder i dubbel bemärkelse, fanns en stark koppling mellan kunskap och moralisk skolning. Den kopplingen finns inte längre.

Det sambandet måste återupprättas. Bildning har kunskap som bas, men för att det ska bli bra krävs moral - samhällelig uppfostran. Tydlighet från en majoritetskultur med sunda värderingar och tydliga normer. Det som en gång byggde landet var kultur, bildning och moralisk skolning, vilket också är en förutsättning för integration. Av det finns nu inte mycket kvar på grund av politisk feghet och förnekelse av behovet av en majoritetskultur.

ANNONS

Kritiken mot litteraturkanon är ett exempel. Det är såklart bättre att tvingas läsa i skolan än att aldrig behöva möta litteraturen. Såklart skulle fler upptäcka läsandet genom den sortens åtgärder – eller åtminstone tvingas läsa över huvud taget.

Jag säger inte att vi nödvändigtvis måste ha en kanon, men vi behöver tvinga alla att lära sig läsa. Tvinga alla att lära sig tänka och på så sätt skapa de hinder som gör att du inte dödar en annan människa. Vi måste våga vara tuffa mot dem som spränger folkhemmet, men vi måste också våga göra vad som krävs för att återskapa den grund varpå folkhemmet en gång byggde. Boken är troligen vårt bästa vapen mot gängen på lång sikt, på samma sätt som punkt ett är det på kort sikt.

ANNONS