Att vända ett tankfartyg

Att se till att utsläpp kostar är den mest effektiva metoden för att få ned klimatskadliga utsläpp. Men det måste göras på ett sätt som skapar legitimitet hos befolkningen.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS

Vilken fin Jul. Längdskidor varje dag. I Värmland var det länge sedan vi hade en vit jul så man får passa på. Liksom en varm sommar med bränder inte bevisar att klimatet blivit varmare visar heller inte en enda kall jul att klimathotet är över. Man får se till statistiken. Numera är det högst en jul av fem som är vit. För 30 år sedan var de flesta jularna vita, för 60 år sedan var barmark till jul en sensation. På 1920 talet hade Göteborg snö i flera månader. Det var så snösäkert att man byggde en stor dyr hoppbacke i Slottsskogen!

ANNONS

Att klimatförändringarna går långsamt är en förbannelse. Det är som ett av de största tankfartygen som har sådan tröghet att även om man slår full fart back så tar det en timme och nästan en mil att stanna. Under tiden står kapten på bryggan och inväntar katastrofen hen inte längre kan stoppa. För klimatet är det inte en timma utan årtionden. Själva långsamheten gör att sambanden känns mindre uppenbara. Men det är faktiskt så att vi bidrar till att dränka Bangladesh i framtiden när vi kör bil eller flyger idag.

Visst finns osäkerheter men det är ändå mycket vi vet helt säkert. Klimatet blir varmare; orsaken är framförallt vår förbrukning av fossila bränslen. Till det kommer avskogning och ökad konsumtion (framförallt av kött). Det finns en viss insikt om problemen: FN har ordnat möten och avtal. IPCC har gjort världens mest noggranna översikt av den vetenskapliga litteraturen och visar att forskarna har en hög grad av enighet kring orsaker. Man varnar för att effekterna redan av två graders uppvärmning är så allvarliga att vi borde försöka sträva efter 1,5 grad.

I höstas fick Bill Nordhaus Riksbanken pris till Nobels minne för sina insatser i klimatekonomi. Han tror det blir svårt att begränsa uppvärmningen även till två grader men menar, liksom nästan alla ekonomer, att om vi skall ha en chans till stabilisering är det bästa metoden att se till att utsläpp kostar. Antingen genom handel med utsläppsrätter eller koldioxidskatter i storleksordningen minst 40-50 dollar per ton. Tyvärr finns inte sådana viktiga förslag med i Parisavtalet för då hade ett stort antal länder vägrat skriva på. Varför vägrar de skriva under på att klimatåtgärderna skall göras så billiga och effektiva som möjligt? Jo många av de som vägrar är olje- eller kolproducenter och talar i snäva egenintressen. De vill skydda sina fossila inkomster.

ANNONS

Klimatet är långsiktigt. Politiker har däremot bara några månader på sig att handla. Macron har redan förslösat mycket av sitt förtroendekapital. Synd. Frankrike försökte bli det andra landet efter Sverige att ha en hög skatt på koldioxid. Men Macrons regering förklarade aldrig varför detta var nödvändigt för klimatet. När man höjer drivmedelsskatter måste man dessutom använda pengarna på ett sätt folk kan förstå och uppskatta – eller betala tillbaka dem, till exempel genom att sänka andra skatter. Macron valde istället att skatteväxla mot förmögenhetsskatten! I ett läge där det redan råder stor upprördhet över vidgade inkomstklyftor. Undra på att de gula västbärarna blev upprörda.

ANNONS