Statsminister Magdalena Andersson och LO:s ordförande Susanna Gideonsson efter talet på LO:s pågående kongress i Folkets Hus i Stockholm. 
Foto: Claudio Bresciani / TT
Statsminister Magdalena Andersson och LO:s ordförande Susanna Gideonsson efter talet på LO:s pågående kongress i Folkets Hus i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani / TT Bild: Claudio Bresciani/TT

Adam Cwejman: Företräder facken bara socialdemokrater eller alla arbetstagare?

LO-förbund utesluter SD-politiker utan att fundera på vad det innebär för den stora andel av de fackligt anslutna som inte sympatiserar med Socialdemokraterna.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

Ulf Karlström är SD-politiker i Luleå och samtidigt vald till ordförande för en av fackklubbarna på SSAB. Men inte längre. IF Metall avsätter Karlström. De anser att han som SD-politiker inte ens borde varit valbar som kandidat för ordförandeposten i fackklubben. Karlström kommenterar beslutet med att han har starkt stöd bland medlemmarna och troligtvis kommer att utmana IF Metall i domstol.

Metalls förbundssekreterare Martin Gunnarsson berättar för Dagens Arbete att SD och IF Metall har ”grundvärderingar som inte är kompatibla”. Vad Gunnarsson menar är att IF Metall står för ”alla människors lika värde” medan det är underförstått att SD och därigenom Karlström står för motsatsen. Exakt hur detta uttrycks i Karlströms arbete som fackbas förklarar inte Gunnarsson.

ANNONS

Det här är inte första gången LO-förbund tar strid mot förtroendevalda som samtidigt har förtroendeuppdrag för SD. Transport går längst av alla fackförbund och tillåter inte ens SD-politiker att vara medlemmar. 2018 uteslöts SD-politikern Mats Fredlund ur Transportarbetarförbundet av detta skäl. Fredlund drog Transport inför rätta och vann i tingsrätten. Domslutet har överklagats och ska behandlas i hovrätten.

Transports ordförande förklarade uteslutningen med att man inte ”kan strida för två saker samtidigt” varför Sverigedemokratiska politiker varken var välkomna som medlemmar eller förtroendevalda. Någon liknande policy har inte Transport gentemot centerpartistiska eller moderata förtroendevalda, trots att de kan tänkas strida för sådant som går på tvärs med vad LO-står för.

LO-fackens relation till medlemmar som röstar på SD är komplicerad. Enligt siffror från SCB från november i fjol sympatiserade 27,1 procent av LO-medlemmarna med SD. Sannolikt är siffran allra högst i medlemsförbund med högst andel manliga medlemmar, som IF Metall, Transport och Byggnads.

Transport har enligt egen utsago omkring 57 000 medlemmar. Det är sannolikt, givet att nästan en tredjedel av LO-medlemmarna sympatiserar med SD, att en mycket ansenlig del av Transport-medlemmarna också gör det. Men vill de behålla sina medlemskort får de avhålla sig från att ta några som helst förtroendeuppdrag hos SD.

ANNONS

Trots att en majoritet (61,2 procent) av LO-medlemmarna inte sympatiserar med Socialdemokraterna utgör facket alltjämt en stödorganisation till regeringspartiet. Inför höstens val storsatsar man: 30 miljoner kronor går rakt in i den socialdemokratiska valkampanjen. ”Vi behöver ha en starkare socialdemokrati” säger LO-basen Susanna Gideonsson.

Många tänker nog att LO-fackens agerande inte är det minsta kontroversiellt. Det står envar fritt att vara eller inte vara medlem eller kandidera till en förtroendepost. Är man missnöjd med medlemsreglerna kan man som medlem försöka ändra dem eller lämna. Det går förstås även att starta ett eget fackförbund om det befintliga inte passar.

Men riktigt så enkelt är det inte.

Fackförbund i Sverige är inte som vilken odlarförening som helst. Fackligt medlemskap är, på grund av hur den svenska modellen är utformad, nödvändigt för att kunna påverka i arbetsplatsrelaterade frågor.

Dessutom finansieras Fackföreningarnas arbetslöshetsersättning delvis genom arbetsgivaravgiften som tas in som skatt. Medlemsavgifterna täcker nämligen inte på egen hand a-kassornas ersättningar. Facken sluter kollektivavtal som även omfattar icke-medlemmar. Vill man som arbetare kunna påverka dessa avtal har man inget annat val än att vara medlem i något av LO-förbunden som dominerar på den svenska arbetsmarknaden. Men det går alltså inte om man är sverigedemokratisk förtroendevald.

ANNONS

LÄS MER: LO:s val – Socialdemokraterna eller svenska arbetarklassen?

LÄS MER: Hamnkonflikten får ingen lösning utan Hamnarbetarförbundet

Att direkt förvägra en stor andel av medlemmarna möjlighet att organisera sig i ett visst politiskt parti vore en enkel sak om det handlade om föreningar vars medlemskap vore en simpel fråga om fritidsintresse. Men medlemskap i något av LO-förbunden är nödvändigt för att kunna utöva den i svensk lag reglerade rättigheten att påverka sina arbetsplatsvillkor.

Gång på gång blir det uppenbart att LO-förbunden inte riktigt kan landa i vem man är till för. Man fyller en funktion för samtliga arbetare i landet men samtidigt säger man sig i främsta hand företräda socialdemokratiska arbetstagare.

Den gruppen blir allt mindre. Det är många år sedan den gruppen ens var i majoritet inom LO. Man får helt enkelt bestämma sig, företräder LO-förbunden alla arbetstagare, oavsett politisk övertygelse, eller företräder man enbart socialdemokrater på arbetsplatserna?

ANNONS