En massutmaning i vardande

Summan av nya asyltillstånd och inresta anhöriga beräknas under de kommande fem åren att uppgå till en kvarts miljon. I ljuset av hur illa integrationen fungerar i dag finns skäl att undra hur det ska gå för dem i Sverige.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Under tisdagen släppte Migrationsverket en ny prognos. Följande fras inleder pressmeddelandet på deras hemsida: ”Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora”. Det är symptomatiskt att Migrationsverket väljer att tala om just ”utmaningar”. Ett ord somlänge använtsför att försköna konsekvenserna av den storskaliga migrationen till Sverige.

För knappt en vecka sedan släpptes nationalekonomen Tino Sanandajis bokMassutmaning. Bokens titel är tillägnad dem som relativiserar problemen som Sverige står inför. För det är vad det handlar om: problem, inte utmaningar.

Dessa problem är i stor grad koncentrerade till den del av befolkningen som har invandrarbakgrund, vilket Sanandaji redogör för i boken: Utrikes födda står för 17 procent av befolkningen, men utgör 53 procent av dem med långa fängelsestraff, 54 procent av de arbetslösa och mottar 60 procent av de utbetalda socialbidragen.

ANNONS

71 procent av Sveriges barnfattigdom finns bland hushåll medutländsk bakgrund(det vill säga: utrikes födda och andra generationens invandrare), trots att dessa utgör sammanlagt 22 procent av befolkningen. Därtill har 76 procent av medlemmarna i kriminella gäng invandrarbakgrund. Även problem som stenkastning mot blåljuspersonal och anlagda bilbränder är starkt koncentrerade till invandrartäta områden,

Massutmaningär en viktig bok. Inte för att den innehåller någon ny, banbrytande forskning – utan för att Sanandaji pedagogiskt redogör för statistik, fakta och forskning som redan finns tillgänglig på området. I skrivande stund topparMassutmaningBokus topplista över mest sålda böcker. Med tanke på att den migrationspolitiska debatten länge var känslobaserad är det inte svårt att förstå behovet av en faktabaserad bok. Det bör nämnas att boken också rymmer policyförslag från författaren men framförallt är den en genomgång av fakta och studier.

Åter till Migrationsverkets senaste prognos. Under året väntas knappt 35 000 asylsökande. Det kan låta lite för den som minns rekordåret 2015, då nära 163 000 personer sökte asyl i Sverige. Men det är inte bara när det kommer till asylsökande som volymer är av intresse. Antalet inresta anhöriga till före detta asylsökande uppskattas till 19100 personer. Även om man beaktar att en del av de som söker asyl kommer att få avslag kan man knappast tala om att Sverige skulle ha stängt sina gränser.

ANNONS

Summan av nya asyltillstånd och inresta anhöriga beräknas under de kommande fem åren – 2017 till år 2021 – att uppgå till 250 000 personer. En kvarts miljon. I ljuset av hur illa integrationen fungerar i dag finns skäl att undra hur det ska gå för dem i Sverige: Var ska de bo? Vad ska de arbeta med? Hur kommer det gå för deras barn i skolan? Empirin visar att sannolikheten är stor att dessa personer förpassas till utanförskapsområden,fårsvårt att komma in på arbetsmarknaden och att detkommer gåsämre i skolan för deras barn än för barnens svenska klasskamrater. Med andra ord: en massutmaning.

ANNONS