ABF fick köpa Odinsskolan av det kommunala S-styret 2005 till vrakpris. Nu vill S-styret köpa tillbaka den för ett mångdubbelt belopp.
ABF fick köpa Odinsskolan av det kommunala S-styret 2005 till vrakpris. Nu vill S-styret köpa tillbaka den för ett mångdubbelt belopp. Bild: Sanna Tedeborg

Det luktar korruption (S)

De styrande Socialdemokraterna i Göteborg planerar att föra över många tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till socialdemokratiska ABF, via en tveksam fastighetsaffär. Det luktar illa.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Det nya S-ledda styret i Göteborgs stad vill köpa Odinsskolan i Stampen för kommunens räkning. Det kan tyckas som en teknikalitet. Men hela affären luktar illa. ABF som står beredda att sälja skolan till staden är nämligen en integrerad del av samma socialdemokrati som vill sälja och ABF kommer tjäna storkovan på affären.

ABF Göteborgs nuvarande ordförande, Gunilla Carlsson, sitter samtidigt i riksdagen för S. Övriga styrelseledamöter representerar andra delar av arbetarrörelsen. Vänstertidningen ETC har för övrigt uppmärksammat att Gunilla Carlsson kombinerar sitt riksdagsuppdrag med att sitta i elva bolagsstyrelser kopplade till arbetarrörelsen, varav en del arvoderade – något hon symptomatiskt nog inte ser som ett problem (ETC 8/9).

ANNONS

Låt oss backa bandet 18 år tillbaka i tiden, till 2005. Då styrdes Göteborgs stad också av Socialdemokraterna och studieförbundet ABF ville köpa den nedgångna Odinsskolan av staden. Affären gick igenom – trots den borgerliga oppositionens protester. ABF fick köpa skolbyggnaden för ynka 23 miljoner kronor utan att någon annan fick lägga anbud (SR 15/9 och 27/10 2005).

Nu vill alltså S-styret köpa tillbaka samma byggnad igen av ABF för skattebetalarnas pengar. Prislappen ligger på 185 miljoner kronor – åtta gånger det tidigare beloppet. Det vore en vinstaffär för ABF långt utöver normal värdestegring för en fastighet. Och ABF behöver pengarna. Organisationen dras med ekonomiska bekymmer, trots stora bidrag från stat och kommun. De senaste siffrorna, från 2021, visar på en förlust på 18 miljoner kronor. Även om kommunen skulle lyckas pruta ned priset något rör det sig om en enorm kapitalöverföring av kommunala pengar till en integrerad del av det socialdemokratiska partiet.

Frågan handlar inte bara om köpeskillingen. Odinsskolan skulle behöva byggas om och rustas för stora belopp om den ska omvandlas till högstadieskola. Det saknas möjlighet att laga mat på skolan för tillräckligt många elever och skolgården är för liten. Idrottshall skulle behöva hyras externt. Det gör det sammantaget osäkert om skolan kan härbärgera de 350 elever som skulle behöva få plats för att få driften att komma i närheten av ekonomiskt försvarbar.

ANNONS

Behovet av en ny högstadieskola i centrum kan också ifrågasättas. Förvaltningen svävar på målet. Man anför att behovet lär öka de kommande två åren för att sedan plana ut. Men anledningen är främst ett inflöde av elever från andra områden där det saknas tillräckligt med skolor.

Ändå har skolkommunalrådet, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), varit väldigt angelägen om att köpa Odinsskolan sedan hon tog över. Med tanke på det uppenbara egenintresset hos Socialdemokraterna att affären går i lås hade det varit klädsamt om S tvärtom avstått från att driva denna fråga. Att något är lagligt är inte detsamma som att det är lämpligt. Odinsskolan kan lika gärna köpas av en friskolekoncern och kommunen kan hitta en annan skolbyggnad att köpa.

Förtroendet för våra folkvalda urholkas när de så oblygt som i detta fallet missbrukar det till egen vinning. Det är i sig ett högt pris att betala.

ANNONS