Bästa livet på Öckerö

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Öckerö kommun – där är det bäst att bo och leva i Västra Götaland. Det visar i alla fall den kartläggning av landets kommuner som tidskriften Fokus gjorde i början av sommaren. Öckerö kom på 18:e plats av landets 290 kommuner, högst av alla i Västra Götaland. Som jämförelse kan nämnas att Göteborg hamnade först på 196:e plats, på den undre halvan, efter både Stockholm och Malmö.

Men närheten till just Göteborg är en av de viktiga faktorerna bakom Öckerös placering, tror Arne Lernhag, moderat och kommunstyrelsens ordförande sedan åtta år.

– Vid sidan av våra naturliga förutsättningar med vacker skärgårdsmiljö finns närheten till både jobb och storstadens hela utbud. 55 procent av invånarna arbetar utanför kommunen, konstaterar han.

ANNONS

Lernhag är uppvuxen i Kortedala och berättar att det var lite av en slump att familjen hamnade i kommunen på 1980-talet. De hittade ett hus som passade.

– Ibland påstås att det skulle vara svårt att komma in i samhällena här ute. Det har jag aldrig märkt. Det är inte svårare än på andra ställen. Däremot kan nog både jag och andra tycka att det kan vara en fördel som politiker att komma utifrån. Jag har inga släktband att ta hänsyn till. Någon gång har jag lite skämtsamt fått höra att dig går ju inte att påverka.

Även om Öckerö har många naturligt goda förutsättningar är allt inte problemfritt. Det gäller bland annat de mindre nordöarna. Där finns mycket sommargäster, den fasta befolkningen har tenderat att minska vilket i sin tur påverkar serviceunderlaget. När det gäller skolan har Öckerö därmed delvis en glesbygdsproblematik.

– Ja, när andra pratar om små skolor handlar det kanske om 100-200 elever. Vi pratar om 30 elever. Kravet på att behålla skolan på den egna ön måste vägas mot den pedagogiska kvaliteten och att eleverna får de valmöjligheter de har rätt till. Det är inte helt lätt. Men vi har gjort en kompromiss, med en lösning där eleverna får gå kvar i hemmaskolan till och med femman.

ANNONS

Jag frågar Arne Lernhag vad han anser är det avgörande för att människor skall uppleva att det är en bra kommun de bor i.

– Det viktigaste är att det finns en bra kommunal service för att möta behoven i egentligen alla åldersgrupper. Och det måste finnas en långsiktighet, inga plötsliga neddragningar. Jag är stolt över att vi gick igenom den senaste konjunkturnedgången utan neddragningar. Vi klarade det till följd av ett budgeterat underskott som byggde på en välskött ekonomi. Sådant uppskattar människor när de ser vad som händer i andra kommuner.

Öckerö har lyckats kombinera ambitionerna på serviceområdet med en förhållandevis låg kommunalskatt.

– Jag möter ofta krav från S-sidan om höjd kommunalskatt och det är ju den enkla och bekväma vägen. Jag menar tvärtom att det gäller att vrida och vända på varje krona och ständigt försöka få den kommunala verksamheten mer effektiv. Det tänket måste vi få in överallt. I annat fall kan vi inte klara framtiden.

Det är lätt att tänka sig Öckerö som en kommun med idel småhus och villor. Men det byggs också hyresrätter och en Öckerö-specialitet – ägarlägenheter.

– Ägarlägenheter tycker jag är en utmärkt boendeform och efterfrågan har varit god. Med intäkterna från försäljningen av ägarlägenheterna kunde vi sedan hålla nere hyresnivåerna i de övriga hyresrätterna i området. Förra året hade vi landets lägsta hyresnivå på nya hyresrätter, berättar Lernhag.

ANNONS

– Att få folk att flytta hit är inga problem, men vi vill bygga i lugn takt. Det är också viktigt att få fram tomter på nordöarna för att locka till inflyttning dit.

Men någon bro till fastlandet lär det inte bli.

– Jag var själv för bron. Men det är bara att följa fullmäktiges beslut. Vi har haft två folkomröstningar tätt inpå varandra med klara utslag. Man kan inte vinna alla strider, konstaterar Lernhag.

Som i gengäld vunnit striden om Västra Götalands bästa kommun.

ANNONS