En medlem av den iranska paramilitära Basij-milisen vid en manifestation till stöd för Hamas. (AP Photo/Vahid Salemi)
En medlem av den iranska paramilitära Basij-milisen vid en manifestation till stöd för Hamas. (AP Photo/Vahid Salemi) Bild: Vahid Salemi

Adam Cwejman: Bakom Hamas hittar vi Iran

Iran deltog aktivt i planeringen av attacken mot Israel den sjunde oktober 2023.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Hamas hade aldrig vågat anfalla Israel den sjunde oktober 2023 om de inte vetat att de hade uppbackning från Iran. Angreppet mot den israeliska civilbefolkningen var därför delvis planerat från Iran, enligt ett pressmeddelande som nyligen gick ut i iranska medier.

Det var detta som den motiverade det israeliska flyganfallet den första april mot den iranska ambassaden i den syriska huvudstaden Damaskus, i vilket den iranske generalen Mohammed Reza Zahedi dog. Detta i sin tur motiverade anfallet från Iran som pågick under lördagsnatten då över 300 drönare och kryssningsmissiler skickades från Iran mot Israel.

Mellan Israel och Iran har alltsedan den islamistiska revolutionen 1979 pågått ett kallt krig. Iran har finansierat terrorister, deltagit i bombningar mot israeliska (och judiska) mål runtom i världen, bland annat sprängningen av den israeliska ambassaden i Buenos Aires 1992. Israel har svarat med lönnmord riktade mot iranska experter på framställning av kärnvapen och andra iranska mål.

ANNONS

Det kan nu framstå som att detta kalla krig under helgen förvandlades till ett varmt. Men så är inte fallet. Det pågående kriget i Gaza ska inte förstås som en konflikt där Iran verkar i bakgrunden utan ett krig som Iran till stor del är ansvarigt för. Kriget mellan Iran och Israel pågår redan. Ovan nämnde Zahedi hade nämligen, enligt uppgifter i iransk press en ”strategisk roll” i ”planerandet och utförandet av Al-Aqsafloden”, det vill säga attacken den sjunde oktober.

Den tredje april publicerade Coalition Council of Islamic Revolution Forces, en paraplyorganisation för konservativa politiska krafter i Iran, ett pressmeddelande om general Zahedis död i Damaskus. I meddelandet stod det bland annat att "Martyren Zahedis strategiska roll i att konsolidera och stärka motståndsfronten och i planeringen och genomförandet av Al-Aqsa-floden [ett annat namn för attacken den sjunde oktober] är en del av den stora stolthet som kommer att förvandla denna store befälhavares tysta ansträngningar till den eviga historien om kamp mot den sionistiska regimens ockupation”.

Hamas är operativt självständigt men inte strategiskt frånkopplat mullornas regim i Teheran.

En vanlig missuppfattning i Sverige, och väst generellt, är att konflikten som pågår mellan Israel och Hamas på något sätt är lokal eller blott har att göra med en framtida statsbildning för palestinierna. Så är inte fallet. Hamas utkämpar Irans krig mot Israel eftersom de båda är förenade i målet att utplåna Israel.

ANNONS

Det är därför Iran, svuren fiende till ”ockupanterna av Jerusalem” så villigt understödjer både Hamas och den i Libanon verksamma organisationen Hizbollah. Även om dessa organisationer befinner sig på motsatta sidor om den religiösa schismen inom Islam, sunni- respektive shia, så är de förenade av att de inte kan acceptera en ickemuslimsk stat på den platsen där Israel befinner sig.

I bakgrunden finns även Irans allierade Bashar al-Assad, den syriske diktatorn som basar över ett land i ruiner - samt Vladimir Putin som står både al-Assad och mullorna i Iran nära. Denna oheliga allians måste tas i beaktande om man ska förstå det pågående kriget i Gaza.

Varken Hizbollah, Hamas, Syrien eller Iran är intresserade av någon tvåstatslösning eller att Israel fortsatt får existera. Det är därför Hamas inte lockas av någon vapenvila i det pågående kriget (de nekade en förra veckan). Inte heller är Hamas intresserat av att släppa någon ytterligare gisslan, lägga ned sina vapen eller upphöra med de raketattacker som de har utsatt israelerna för alltsedan de kom till makten 2007. De vet också att de har Irans fulla uppbackning i dessa beslut. Att priset för ett fortsatt krig är palestiniernas fortsatta lidande i Gaza är för både Hamas och Teheran fullkomligt egalt.

ANNONS

Det är en villfarelse att tro att det här utgör någon sorts kamp för palestiniernas välgång, frihet och välstånd. Hade det varit Hamas främsta omtanke så skulle de, efter att Israel lämnade Gaza 2005, ägnat sin tid vid makten sedan 2007 åt att bygga upp Gaza till en blomstrande statsbildning. Förutsättningarna fanns där: Internationell hjälp, ekonomiskt understöd från stora delar av den muslimska världen och stora möjligheter för befolkningen att arbeta i grannlandet Israel.

Men varje chans till fred med den nära grannen har förspillts. Hela 2010-talet har varit präglat av konstanta raketattacker mot Israel följt av israeliska vedergällningar mot Hamas, alltid med konsekvenser för civilbefolkningen. Även om israelerna inte betrodde det nya styret, Hamas, med att styra över luft- eller havsrummet så fanns alla möjligheter i världen att med internationella stöd och handel med Israel att bygga ett fungerande samhälle.

Det är mot bakgrund av detta man ska förstå kriget som nu pågår. Dessutom så bör man försöka besvara frågan vad Hamas och Iran trodde skulle ske efter sjunde oktober? Att Israel lägger benen på ryggen? Att de inte skulle svara med ett motanfall?

Hamas förstod att Israels svar skulle vara brutalt. De räknade med det. De hoppades nämligen att israelernas svar skulle motivera både Hizbollah och andra allierade i regionen att ansluta sig till ett öppet krig mot Israel. Med detta har Hamas delvis lyckats. Nu kan de räkna med att Iran inte bara verkar i skuggorna, som uppbackare, finansiär och vapenleverantör utan även som direkt krigförande part.

ANNONS

Det är där konflikten befinner sig nu. Det är alldeles uppenbart för Hamas, Hizbollah och Iran att det är ett existentiellt krig i bemärkelsen att de aldrig kommer ge sig innan Israels fortsatta existens är avslutad, det är ett religiöst motiverat mål som det inte finns något utrymme att backa från.

Förståelsen för denna motivering är dock begränsad i omvärlden som alltjämt betraktar konflikten som en segdragen sekulär kamp för palestiniers rätt till en statsbildning. En konflikt som främst förstås genom ett postkolonialt prisma som gör Israel till kolonialherren och palestinierna till det koloniserade folket.

Men konfliktens natur är något helt annat. Det är inte så mycket ett krig för en ny statsbildning, den palestinska, som det är ett krig för att avsluta en annan, den israeliska. Tvivlar man över den här analysen är det bara att lyssna på vad Hamas, Hizbollah och deras främsta uppbackare Iran har att säga om kriget och dess mål. De är väldigt tydliga med sina avsikter och det är ingen fredlig samexistens de har i tankarna.

Anmäl dig till Adams nyhetsbrev

Varför pratar vi om det vi pratar om? GP:s Adam Cwejman omvärldsbevakar och delar det som fått honom att tänka till.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS