Visby ringmur lär inte längre stå emot en fientlig invasion, men har en stor symbolisk betydelse.
Visby ringmur lär inte längre stå emot en fientlig invasion, men har en stor symbolisk betydelse. Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Alex Vårstrand: Att skydda kulturarvet är en del av vårt lands försvar

Ukrainakriget har påmint oss om att kultur och identitet snabbt blir en del av krigföringen. Regeringens inrättande av ett särskilt Kulturskyddsråd är därför välkommet.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

Ett lands identitet formas genom sin kultur och dess symboler. Därför är det vanligt att museum och kulturskatter vandaliseras, förstörs eller stjäls under krig.

Regeringen har beslutat att inrätta ett kulturskyddsråd. Rådets syfte är att ta fram en effektiv beredskapsplanering för kultursamlingar, byggnader och miljöer. Rådet, bestående av Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, MSB, länsstyrelserna, museerna och Svenska kyrkan, kommer att avgöra vad som ska skyddas och hur.

Beslutet presenterades av kulturminister Parisa Liljestrand (M) och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) i samband med ett besök på Gotland för några dagar sedan. Det är måhända inte helt förvånande att regeringen valde just Gotland, eftersom öns kulturskatter historiskt varit hotade flera gånger. Kanske senast under andra världskriget, där det sägs att nazisten Hermann Göring hade planer på att stjäla öns medeltida glasmålningar.

ANNONS

Gotland är också aktuellt på grund av öns hotbild från Ryssland. Ryska propagandakanaler har pratat om ryska ättlingar på Gotland som är i behov av skydd, vilket är snarlikt hur man till stor del rättfärdigar invasionen av Ukraina. Och i Ukraina är det tydligt att ingen kulturskatt är fredad. Sedan invasionen bröt ut har man systematiskt tömt museum, förstört teatrar och bibliotek, raserat monument och sprängt kyrkor. Totalt beräknas 500 kulturarv ha förstörts. Det är krigsbrott, och det är tydligt att det görs i syfte att sudda ut Ukrainas nationella identitet.

Ryssland är långt ifrån ensamma med att attackera kultur och historia. Det skedde också bland annat i Syrien, där den antika staden Palmyra och dess monument från Romarriket angreps av Islamiska staten i syfte att radera Syriens icke-muslimska historia. Därför förstörde också talibanerna de enorma Buddhastatyer som från 500-talet fram till 2001 stod i Bamiyandalen i Afghanistan. Och så vidare. Att förstöra symboler är en ständigt återkommande strategi för den som önskar att underminera ett lands identitet och vilja att försvara sig.

Krig är inte bara soldater i skyttegravar, det är också ideologi och identitet. För att se hur ett väpnat angrepp kan se ut utan när det inte möter en försvarare på stark ideologisk grund kan man jämföra talibanernas maktövertagande i Afghanistan med Rysslands invasion i Ukraina, där ukrainarna visat sig betydligt mycket mer ihärdiga i sitt motstånd.

ANNONS

Kulturen är en naturlig del av totalförsvaret och det är välkommet att regeringen tar tag i frågan hur den skyddas mot en angripare. Vi lever i en tid där det tidigare otänkbara tyvärr blivit mer sannolikt.

ANNONS