Nyindustrialiseringen kräver en genomtänkt regionalpolitik.
Nyindustrialiseringen kräver en genomtänkt regionalpolitik. Bild: Claudio Bresciani / TT

Arbetskraftsbrist ett verkligt problem i delar av Västsverige

Sverige utanför storstäderna lider av stor arbetskraftsbrist. Hittills har ingen presenterat en konkret plan för hur det ska lösas.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS

De flesta av oss vet att man i Norrlandslänen numer söker olika sätt att attrahera arbetskraft. Politikerna diskuterar lösningar som flyttstöd eller avskrivna studielån för att få arbetskraft att flytta norröver.

Bristsituationen i Norrland är dock inte unik. Fler regioner har ungefär samma problem. I Skaraborg står också en industriell renässans står inför dörren. Men framtidsutsikterna förutsätter att man kan möta de förmodade behoven av utbildad arbetskraft.

De nyetablerade industriföretagen söker efter ingenjörer och andra yrken med teknisk utbildning. I nästa steg kommer de som ska arbeta i industrin i sin tur att efterfråga arbete från fler yrkesgrupper. Återindustrialiserade orter kommer att behöva locka till sig sjuksköterskor, förskolelärare, lärare och läkare. Problemet är att det redan råder arbetskraftsbrist på sådana välfärdsarbetare i Sverige. Är det ens realistiskt att tro att arbetskraftsbehovet i Norrland eller Skaraborg kommer att kunna lösas?

ANNONS

Tyvärr finns det anledning att vara pessimist. Till exempel är den utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skaraborg som Västra Götalandsregionen tog fram förra året inte särskilt positiv. Politikerna i Skaraborgs kommunalförbund har som mål att växa till 300 000 invånare år 2030. Men med dagens befolkningsökning kommer man enligt prognosen från Västragötalandsregionen fortfarande år 2035 bara ha en befolkning på 277 000 invånare.

Dödstalen kommer att fortsätta vara högre än födelsetalen och andelen av befolkningen som är över 80 år är den grupp som kommer att öka mest. Den befolkningsökning som finns handlar framför allt om invandring.

Hur ska ekvationen gå ihop? Kommunförbundet har gjort en storsatsning på sajten livetiskaraborg.se. Men det är i ärlighetens namn mer av en informationskampanj. Sanningen är att de svenska tillväxtregionerna inte har några verktyg för att locka till sig arbetskraft. I Sverige har vi inte samma erfarenhet som till exempel Norge och Kanada av att erbjuda skattelättnader eller andra ekonomiska incitament.

Vi bör komma ihåg att konkurrensen är inhemsk. När Norrland lockar ingenjörer är det i konkurrens med andra industribygder, som Skaraborg.

Om svensk industri inte ska förlora alltför mycket potential på grund av arbetskraftsbrist måste frågan upp på bordet. Sannolikt behövs det både reformer för att få fler som idag är långtidsarbetslösa i arbete, och en återupptagen arbetskraftsinvandring.

ANNONS

Än så länge ser vi inga tydliga svar på den demografiska utmaningen. Men ofta kan det vara en bra början att faktiskt erkänna hur situationen ser ut.

ANNONS