Omdiskuterat. Kungälvs kommun har låtit Turisthotellet förfalla, anser Svenska byggnadsvårdsföreningen. Så här såg hotellet ut i sin glans dagar. Arkivbild: Lars Alexi
Omdiskuterat. Kungälvs kommun har låtit Turisthotellet förfalla, anser Svenska byggnadsvårdsföreningen. Så här såg hotellet ut i sin glans dagar. Arkivbild: Lars Alexi

Kungälv JO-anmäls för hotellets förfall

Snart fattas beslut om det utdömda Turisthotellet på Marstrand ska rivas. Samtidigt JO-anmäler nu Svenska byggnadsvårdsföreningen Kungälvs kommun för att den låtit byggnaderna förfalla.

|

Turerna kring det anrika Turisthotellet har pågått i många år. Nuvarande fastighetsägaren Ernst Rosén, som köpte byggnaderna 2004, vill riva och bygga lägenheter och kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag som gör det möjligt. Samtidigt har planerna skapat stor debatt, bland annat har länsstyrelsen tidigare bedömt att anläggningen är av byggnadsminnesklass och att en rivning skulle skada riksintresset. Genom åren har byggnaderna förfallit allt mer och enligt en ny utredning kan byggnaderna inte längre räddas.

Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att Kungälvs kommun, i första hand miljö- och byggnadsnämnden, inte tagit sitt ansvar som tillsynsmyndighet. Föreningen påpekar att kommunen under mer än tio år, genom anmälningar och yttranden, uppmanats att ställa krav på fastighetsägaren gällande bristande underhåll. Enligt Kristina Berglund, vice ordförande i föreningen, har kommunen inte agerat tillräckligt och nu väljer föreningen därför att göra en JO-anmälan.

– Enligt plan- och bygglagen har kommunen tillsynsansvar och ska se till att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte förfaller, men här har man underlåtit det. Det är fruktansvärt sorgligt, Turisthotellet är en viktig symbol för Marstrand.

Trots att föreningen inte ser någon räddning för hotellet hoppas den att en JO-anmälan ska sätta fokus på frågan.

– Vi vill att det ska bli tydligt att kommunerna inte kan bete sig hur som helst utan måste följa lagstiftningen.

Claes Andersson (L), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv, är självkritisk och ser det hela som ett misslyckande. Samtidigt är han tveksam till om kommunen kunde ha hanterat frågan annorlunda.

– Huset var i väldigt dåligt skick redan när Ernst Rosén tog över och redan då var det ett orimligt krav att de skulle renovera hela byggnaden. Vi har gjort ett antal förelägganden för att stoppa förfallet, men resultatet blev inte bra.

Beslutet om rivningslov ska diskuteras i miljö- och byggnadsnämnden på torsdag och enligt Claes Andersson är det fortfarande inte helt klart hur politikerna kommer att ställa sig i frågan.

Fakta: Turerna kring Turisthotellet

  1. Turisthotellet på Marstrand kom till på Oscar II:s initiativ under badortsepoken i slutet av 1800-talet.
  2. 2004 köpte Ernst Rosén fastigheten.
  3. Länsstyrelsen ville byggnadsminnesförklara och ett stort antal privatpersoner motsatte sig rivning.
  4. Kungälvs kommunstyrelse sa 2008 nej till en plan för bostäder.
  5. De följande åren förhandlade byggföretaget och kommunen och 2013 sa majoriteten ja till ett förslag om att bygga nya lägenheter.
  6. I det nuvarande detaljplaneförslaget står att syftet är att bevara restaurangbyggnadens fasad och att i stora drag återskapa övriga bebyggelsens exteriöra karaktär.
  7. Hur utfallet blir gällande rivningsbeslut avgör hur arbetet med detaljplanen kommer att gå vidare. Går allt som tänkt ska planen klubbas efter sommaren.