Världskulturmuseet vill lämna tillbaka föremål till Bolivia

Statens museer för världskultur vill återlämna arkeologiska föremål till ursprungsbefolkningen i Bolivia. Föremålen, bland dem ett kranium ur en medicinmans grav, fördes till Sverige för över 50 år sedan.
– Vi hoppas att regeringen kan fatta sitt beslut inom en snar framtid, säger handläggaren Jenny Gasbarro Ringarp.

ANNONS
|

Ett nytt repatrieringsärende med föremål från Världskulturmuseet i Göteborg ska nu avgöras av regeringen. Mer exakt rör det sig om den så kallade Niño Korin-samlingen som dåvarande chefen för Etnografiska museet i Göteborg köpte på plats i Bolivia och olagligt förde ut ur landet 1970.

– Bland annat ingår ett kranium från en medicinmans grav, berättar Jenny Gasbarro Ringarp, handläggare på Statens museer för världskultur. Hon har deltagit i utredningen som ligger till grund för den hemställan som myndigheten den 22 december lämnade över till regeringen.

”Skälen är både etiska och juridiska”

– Där står tydligt varför vi anser att de här föremålen bör lämnas tillbaka, och skälen är både juridiska och etiska. Föremålen fördes en gång ut ur landet i strid med boliviansk lag. I dag anser vi att ursprungsfolket har rätt att få tillgång till sina heliga föremål, i det här fallet också mänskliga kvarlevor.

ANNONS

Såväl Bolivias utrikesdepartement som urfolket Kallawaya har begärt att få tillbaka föremålen med hänvisning till deras kulturella och religiösa betydelse.

Frågan om vem som ska ha rätt till kulturarvsskatter som förts till andra länder genom århundradena har blivit allt mer brännande på senare år.

Statens museer för världskultur önskar nu lämna tillbaka Niño Korin-samlingen som består av runt 85 föremål. Förutom mänskliga kvarlevor rör det sig även om medicinalväxter och annat organiskt material.

– Det är föremål ur samma kontext: det medicinmannen blivit begravd med, säger överintendent Ann Follin.

Det är nu upp till regeringen att fatta beslut i frågan.

Förra regeringsbeslutet dröjde ett år

Det senaste repatrieringsärendet gällde 24 föremål som tillhört Yaqui-folket i Mexiko. Den gången fick Statens museer för världskultur vänta ett helt år på besked från regeringen.

– Vi hoppas att den här processen ska bli avsevärt kortare, säger överintendent Ann Follin till GP och fortsätter:

– Det är ett väldigt väl berett ärende, så det ska nog inte råda några större tveksamheter.

"Kravet har utretts av myndighetens intendent för Sydamerika och beretts av myndighetens repatrieringsråd. Utredningen, tillsammans med den kunskap som byggts upp under flera år, visar att det finns såväl juridiska som etiska skäl för ett återlämnande", poängterar hon i hemställan.

ANNONS

– 1970-talet var en annan tid med en helt annan syn. Man visste att det var olagligt att föra ut de här föremålen ur Bolivia, men tyckte nog ändå inte att man gjorde något fel. Den dåvarande chefen för Etnografiska museet i Göteborg var oerhört intresserad av de här föremålen i Niño Korin-samlingen, och ville forska på dem, säger Jenny Gasbarro Ringarp.

I dag är förståelsen och respekten för världens ursprungsbefolkningar och deras rätt till sina egna kulturskatter betydligt högre.

Museet föreslår att samlingen återlämnas till representanter för urfolket Kallawaya i Bolivia via landets ambassadör i Sverige.

– Vi har haft en fin dialog både med ambassadören och företrädare för ursprungsfolket. Det finns en stor förväntan från deras sida kring det här, konstaterar Ann Follin.

Några andra kända återbördade föremål från staten museer för världskultur:

Paracas-textilierna. 100 textilier från paracas-kulturen i Peru. 89 av dem kom till Sverige 1931-1933 och donerades till dåvarande Göteborgs museum. Övriga elva textilier ägdes av staten. 2009 begärde den peruanska staten officiellt att textilierna skulle lämnas tillbaka, sedan Världskulturmuseet öppet i en utställning erkänt att det rörde sig om stöldgods. Sommaren 2014 återbördades de fyr första textilierna till Museo de la Nación i Lima. Hösten 2021 hade samtliga 89 textilier i Göteborgs stads ägo återbördats till Peru.

Hjorthuvudet. Sommaren 2022 återbördades 24 föremål som tillhört Yaqui-folket i Mexiko. Det rörde sig främst om föremål kopplade till dansceremonier, bland dem ett hjorthuvud. I nästan 90 år hade ursprungsbefolkningens kulturskatt då tillhört Etnografiska museets samlingar i Sverige.

Kvarlevor av fem individer. Efter en mångårig process återlämnades mer än hundra år gamla rester av fem maorier till Nya Zeeland. Kvarlevorna tros ha varit en gåva från en sjökapten till Göteborgs museum år 1843. På plats vid ceremonin i Göteborg 2009 var då representanter för Museum of New Zealand och Te Papa Tongarewa samt Nya Zeelands ambassadör Barbara Bridge.

ANNONS