Varför är den vardagliga aborten osynlig i kulturen?

I Sverige görs 35 000 aborter om året. Det är ett rutinmässigt ingrepp – utanför kulturen. I film och litteratur skildras ämnet genom död, skam och lidande.
När GP:s Karin Frid genomgick sin egen abort växte frågan: ”Var är den vardagliga aborten?”