Vändningen: Nu ökar läsningen bland barn och unga

Det talas om en läskris bland unga i Sverige – men nu verkar trenden vända. Det dagliga läsandet ökar i alla åldrar, visar en ny rapport från Statens medieråd.
– Det är möjligt att vi nu ser effekten av de läsfrämjande insatserna som gjorts, säger Yvonne Andersson som skrivit rapporten.