Utpekad som dålig mor

Jessica Almenäs blev anmäld till socialen för att hon syntes för mycket i tv och inte antogs kunna ta hand om sina barn. I en ny bok berättar hon och andra kända kvinnor om krav och förväntningar på mammor som jobbar.