Per Magnus Johansson: Synen på kärlek förändras – finns det något som består?

Vår syn på kärlek, relationer och familjeband har förändrats genom åren. Begränsningar har försvunnit och det ovanliga har blivit vardag. Psykoanalytikern Per Magnus Johansson skriver om kärleken och dess föränderliga landskap.