Sydafrika och digital kultur på Bokmässan 2020

Sveriges stöd till kampen mot apartheid, nya kulturella uttryck, och ungas minskade läslust kommer uppmärksammas på nästa års bokmässa.

ANNONS
|

3 098 medverkande på totalt 4 185 programpunkter, och 798 utställare. Det var facit när mässanvarig Frida Edman på söndagseftermiddagen summerade 2019 års upplaga av Bokmässan, med Sydkorea, jämställdhet och medievetenhet som teman.

Senare presenterades även årets besökssiffra: 86 132.

Frida Edman lyfte fram att årets upplaga haft Bokmässans hittills mest internationella seminarieprogram, men också lördagskvällens "The historical dinner party", där 39 inbjudna författare från hela världen träffades och delade varsin berättelse om en historisk kvinna de ville synliggöra.

Hon passade även på att presentera de tre teman som kommer prägla nästa års upplaga: Sydafrika, Digital kultur, och Läs! Läs! läs!

ANNONS

LÄS MER:Högerextrema anmälda för ofredande på Bokmässan

Historiskt starka förbindelser

Hon framhåller att Sydafrika har ett rikt kulturutbud, och landet har elva officiella språk. Dessutom har Sverige och Sydafrika historiskt starka förbindelser då Sverige bidrog med politiskt och humanitärt stöd i kampen mot apartheid, och är något som kommer beröras nästa år.

– Men vi kommer också lyfta den nya utgivningen och titta på de nya influenser som i dag tar plats i det sydafrikanska samhället, säger Frida Edman.

Temat Digital kultur berör barn och ungas sätt att ta till sig nya kulturella uttryck.

– Där vi försöker bygga broar mellan digitalisering och läsning. Jag är själv lärare och ett knep jag hade som lärare var att försöka möta barn och unga där de är. Och vi vet att många barn och unga spenderar mycket tid kring sina skärmar med sina eget digitala kulturuttryck.

– Men det handlar också om hur vi som vuxna kan möta dem i deras berättelser.

"Läsande förebilder"

Ny statistik från Statens medieråd visar att landets 17- och 18-åringar aldrig läst så lite som nu. 2012 läste 23 procent en bok eller tidning varje dag. Nu är siffran elva procent.

Det betänkande som Läsdelegationen lade fram till regeringen 2018 visade att både läslusten och läsförståelsen bland unga minskat de senaste tjugo åren, varför temat Läs! Läs! Läs!

ANNONS

– Det tar sin utgångspunkt i att vi har en utmaning att få våra barn och unga att läsa mer. Samtidigt så vill jag påpeka att barn och unga är den grupp i samhället som läser mest, men de uppger att de tappar tiden för läsning på just fritiden.

– Här spelar skolan och bibliotek en avgörande roll, men också vuxna som läsande förebilder.

Bokmässan äger rum 24-27 september 2020.

ANNONS