Ständiga sekreteraren Sara Danius leder arbetet i den hårt pressade Svenska Akademin. Arkivbild.
Ständiga sekreteraren Sara Danius leder arbetet i den hårt pressade Svenska Akademin. Arkivbild.

Svenska Akademiens kris – detta har hänt

Höstens granskning av övergreppsanklagelser mot den så kallade kulturprofilen blev startskottet för krisen i Svenska Akademien. Nu har den fördjupats rejält då tre ledamöter valt att lämna arbetet efter interna stridigheter. Detta har hänt:

ANNONS
|

I november 2017 vittnar 18 kvinnor i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av en man med nära band till Svenska Akademien.

Akademien beslutar att klippa alla band med den så kallade kulturprofilen. Även det ekonomiska stödet till hans verksamhet upphör.

Advokatbyrån Hammarskiöld & Co får i uppdrag att utreda kulturprofilens kopplingar till ledamöterna, och om han ska ha influerat Akademiens beslut gällande priser, stipendier och finansiering.

I december 2017 inleder åklagare en förundersökning mot kulturprofilen. Åtta kvinnor har polisanmält honom, fyra av anmälningarna ska gälla våldtäkt. Kulturprofilen nekar till brott.

ANNONS

I mars 2018 läggs delar av förundersökningen ned. Anledningen är dels att några brott har preskriberats, dels att det inte går att bevisa vad som har hänt.

När advokatutredningen presenteras för Akademins ledamöter under våren uppstår en djup spricka. Den 6 april meddelar tre ledamöter – Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren – att de lämnar Svenska Akademien och "tar paus i sitt arbete". De har inte begärt formellt utträde, något som en ny regeländring snart ska göra möjligt.

Den 7 april skriver Svenska Dagbladet att advokatutredningen visar att:

* Det finns skäl att misstänka att sekretessregler brutits vid ett flertal tillfällen, bland annat i samband med Nobelprisöverläggningar.

* Akademien ovetande har brutit mot sina egna jävsregler då den delat ut pengar till kulturprofilens bolag.

* Kulturprofilens verksamhet kan misstänkas ha bedrivits i strid med skattelagstiftning, bokföringslag och kommunala regler för utskänkning. Utredningen rekommenderar Akademien att polisanmäla kulturprofilens verksamhet.

Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare, kommenterar att utredningen har lett till stridigheter och meddelar att en intern omröstning avblåst en polisanmälan från Akademien. Hon tillägger dock att det står var och en fritt att polisanmäla kulturprofilens verksamhet eftersom det faller under allmänt åtal.

Kulturprofilens advokat, Björn Hurtig, anklagar Sara Danius strax därefter för att driva ett drev mot hans klient.

ANNONS

I ett mejl till TT den 7 april meddelar författaren Sara Stridsberg, som sitter på stol nummer 13, att även hon funderar över sin framtid i Akademin.

"Den historiska möjlighet till förändring som uppstod inom Akademien i november – och som gav mig personligen ett stort hopp – har under våren långsamt stängts. Alla idéer som fanns om ljus, transparens och förnyelse har motarbetats till förmån för andra hänsyn", skriver hon.

Akademin ska också ha röstat i frågan om uteslutning av en av sina ledamöter. Författaren Per Wästberg säger i Svenska Dagbladet att han i likhet med de tre avhopparna röstade för en uteslutning, men att de befann sig i minoritet. Wästberg har dock bestämt sig för att stanna kvar i Akademien.

Teologen och religionsfilosofen Jayne Svenungsson, som sitter på stol nummer 9, meddelar i SvD att hon röstade emot en uteslutning av ledamoten eftersom hon tycker att ett uteslutande "skulle vila på en alltför osäker grund av rent rättssäkerhetsmässiga skäl".

Samtidigt uttrycker Östergren, Espmark och Englund sitt stöd för Sara Danius i ett gemensamt uttalande i DN. Den avhoppade trion menar att den ständiga sekreteraren utsätts för en växande intern kritik.

Den 8 april träffar Sara Danius kung Carl XVI Gustaf, som är Akademiens högste beskyddare, på Drottningholms slott. "De hade ett informativt möte om den nuvarande situationen inom Akademien, och de diskuterade olika lösningar för en positiv utveckling", skriver hovet i ett mejl till TT.

ANNONS

- Det är en väldigt tråkig utveckling som uppstått, men jag hoppas att vi kan lösa den, kommenterar kung Carl XVI Gustaf krisen den 9 april som på frågan om reformation av kulturinstitutionen hänvisade till Akademiens pågående arbete.

Den 8 april kritiserar åtta av Akademiens ledamöter, i ett öppet brev i SvD, att bevis om Nobelläckor hålls anonyma i den egna advokatutredningen. De anser att skälen för att utesluta en ledamot med nära kopplingar kulturprofilen inte är starka nog.

På måndagen, den 9 april, bekräftar Ekobrottsmyndigheten att de tagit över hanteringen av den polisanmälan som rör brott med kopplingar till Svenska Akademien och den så kallade kulturprofilen och dennes verksamhet.

Svenska Akademien närmar sig i och med de tre avhoppen en gräns där man inte längre kan välja in nya ledamöter. För det krävs att 12 av de 18 ledamöterna är närvarande. I praktiken är man nu 13, då Kerstin Ekman och Lotta Lotass tidigare lämnat sina stolar av andra anledningar.

TT

ANNONS