Jörgen Fogelklou höll under tisdagen i presentationen av Sverigedemokraterna i Göteborgs budgetförslag.
Jörgen Fogelklou höll under tisdagen i presentationen av Sverigedemokraterna i Göteborgs budgetförslag. Bild: Jenny Ingemarsson

SD: Mindre skattepengar till teaterbiljetten

Sverigedemokraterna ger femtio miljoner mer till kulturnämnden i sitt budgetförslag, vilket är betydligt mer än Alliansen och Socialdemokraterna. Samtidigt vill de ändra inriktning på kulturpolitiken och göra flera stora neddragningar, som subventioner till kulturlivet.
– Vi har en helt annan syn än de andra partierna, säger Jörgen Fogelklou (SD).

ANNONS
|

Kommunalrådet Jörgen Fogelklou har tidigare berättat för GP att han nog hade valt bort kulturnämnden om SD vunnit fler nämndplatser. Ändå är han uppspelt när han pratar kulturpolitik, säger att kultur finns överallt omkring oss och är det som gör att vi mår bra i en stad. Det svåra, menar han, är att definiera vad som är kultur och vad politiken ska prioritera.

Sverigedemokraterna skiljer sig från de övriga partierna när det kommer till vad som ska finansieras av skattemedel. Som ett exempel berättar Jörgen Fogelklou om när han nyligen besökte Stadsteatern.

– Det var jättetrevligt. Hur kul som helst. Men varför ska jag få massa subventioner från skattebetalarna för att ha det kul på Stadsteatern?

ANNONS

Nu vill han se över kulturstöden, men säger också att Göteborgs samtliga kulturverksamheter måste öka sin självförsörjningsgrad.

Det gäller alltså för både de etablerade kulturinstitutionerna och det fria kulturlivet?

– Ja, för folk kommer till slut att undra "vad fan får jag för min skatt?" Och då måste vi börja prioritera, säger han.

LÄS MER:Ödesdagar för Kulturgöteborg – kan bli nedskärningar

Satsar på kulturskolan

Trots att Jörgen Fogelklou är tydlig med vad som inte bör berättigas skattemedel ökar Sverigedemokraterna kulturnämndens budgetram med 50 miljoner, till totalt 585 miljoner.

Det är betydligt mer än både Alliansen och Socialdemokraterna, men ändå 15 miljoner mindre än de Rödgrönrosa, som i sin tur föreslår en skattehöjning med 40 öre per intjänad hundralapp.

I ramökningen ingår dock riktade satsningar på drygt 35 miljoner kronor. Bland annat 15,5 på kulturskolan, instrumentförrådet och El Sistema.

– Kulturskolan är det absolut viktigaste vi har i kulturen. Att ungdomar får prova på att dansa, måla, skriva och allt vad det kan innebära. Alla som vill ska ha möjlighet att utbilda sig och pröva. Sen behöver inte alla kunna livnära sig på det som vuxna, säger Jörgen Fogelklou.

LÄS MER:V om kulturbudgeten: "Det kommer att bli förödande"

Vill främja svensk kultur

Sverigedemokraterna riktar också tio miljoner kronor till en punkt som heter "Kultur och historia". Jörgen Fogelklou förklarar att det bland annat innefattar arbetet med arkeologiska lämningar, men också historiska stadsvandringar för skolungdomar och frågar retoriskt hur många Göteborgare som faktiskt har varit inne i bastionen Carolus Rex?

ANNONS

I de tio miljonerna innefattas även att "levandegöra Göteborgs historia och kultur". Sverigedemokraterna vill exempelvis lyfta fram Gustaf Adolfsdagen som en lokal nationaldag. Därtill vill de främja "svensk och nordisk kultur". Exakt hur det ska ta sig uttryck har Jörgen Fogelklou lite svårt att beskriva närmare, men han påpekar att institutioner som Göteborgs stadsmuseum är viktiga i processen.

– Vi tror att Göteborgs historia är viktig, både för Göteborgare och de som kommer hit. Det är vår historia som vi måste knyta an till, säger han.

LÄS MER:Sverigedemokraternas budget: Gratis blöjor och återvandringskansli

Den fjärde november ska kommunfullmäktige rösta om Göteborgs stads budget för 2020. I nuläget har samtliga partier utom Demokraterna presenterat sitt förslag till budget.

Fakta: Förutsättningarna inför budgetomröstningen

Det finns fem budgetgrupper i Göteborgs kommun.

• Alliansen (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) som styr staden sedan förra höstens val. De har tillsammans 24 av fullmäktiges 81 mandat.

• De rödgrönrosa (Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ) är största oppositionsblock med 19 mandat.

• Socialdemokraterna, som står utanför samarbetet på vänstersidan och lägger fram en egen budget, har 17 mandat.

• Demokraterna står också utanför alla samarbeten och lägger fram en egen budget. Partiet har 14 mandat.

• Sverigedemokraterna, som också lägger fram en egen budget, har 7 mandat.

Förutsatt att alla partier/partigrupper röstar på sina egna budgetförslag och lägger ned sina röster när det fallit kommer alliansens budget vinna budgetomröstningen den 4 november.

ANNONS