Rolig Norén om slitsamt parliv

I Lars Noréns pjäs Episod korsas livsvägarna för tre par. Lis Hellström Sveningson ser famlande gester och vardagsdialog upphöjas till existentiell poesi.