Hellwigs Lärda kvinnor tar i så det slår över

På Stadsteatern drunknar Molières pjäs Lärda kvinnor bland parodierna på samtida kändisar. Lis Hellström Sveningson ser en uppsättning som grovt spelar över.