Jörgen Fogelklou (SD), Karin Pleijel (MP) och Naod Habtemichael (C).
Jörgen Fogelklou (SD), Karin Pleijel (MP) och Naod Habtemichael (C).

Så tycker Göteborgspolitikerna om litterär kanon

Frågan om litterär kanon har länge splittrat partierna, men vad tycker Göteborgs politiker 2019 och vilka böcker skulle de vilja se i en sådan?

ANNONS
|

Under 2000-talet har frågan om en klassikerlista blivit en av Sverige hetaste kulturpolitiska debatter. Men varför? Och hur gick det till?

LÄS MER: Så blev boklista i skolan till storbråk kulturen

Bild: Olof Ohlsson

Axel Josefson (M)

grade crossed
Bör Sverige ha en litterär kanon?


Nej, politiken ska inte göra listor över vilka böcker människor ska läsa, beslutet får i så fall ligga hos lärare och rektorer – inte hos mig som politiker. Däremot tycker jag att det är bra att man läser och pratar om böcker.Vilken bok anser du skulle ingå i en sådan?

Gärna både klassiker och moderna böcker av exempelvis August Strindberg, Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren och Henning Mankell. Men jag tycker som sagt inte att det är politikens uppgift.Vilken är din favoritbok?

Det finns många bra böcker och jag har svårt att välja en.Vad läste du senast?

"Mörk och helig natt" av Michael Connelly.

Bild: Olof Ohlsson
Bild: Jenny Ingemarsson

Karin Pleijel (MP)

grade crossed
Bör Sverige ha en litterär kanon?

Nej. En för alltid fastslagen litterär kanon kommer att säga mer om den aktuella tiden när kanonen togs fram, och om de människor som tog fram den, än vara ett bra redskap för bildning, som kanske syftet skulle vara. Däremot behöver våra lärare i ämnet svenska och landets bibliotekarier ha hög kompetens och goda möjligheter att levandegöra och väcka intresse för litteratur från olika tider ur olika genrer.Vilken bok anser du skulle ingå i en sådan?

Om vi ändå skulle ha en litterär kanon och jag fick i uppdrag att föreslå en bok skulle jag nog föreslå Karin Boyes ”Kallocain”. Men valet säger nog mer om mig som väljer och den tid jag lever i (kvinna född i Göteborg, oro för övervakningssamhället och totalitära samhällen), än att säkert vara den viktigaste boken för bildning hos de flesta som ska leva framöver.Vilken är din favoritbok?

Den bok som påverkat mig mest är nog ”Mod att vara sårbar” av skam-forskaren Brené Brown. Om jag gick i en viss riktning innan, går jag i en annan efteråt. Jag insåg att vår mänskliga sårbarhet aldrig kommer att kunna ersättas av en robot. Det är sårbarheten som får oss att känna oss nära andra människor. Rent konkret påverkade den bland annat min undervisning, eftersom jag jobbade som lärare då. Att mer medvetet uppmuntra ”fel” blev ett av mina redskap.


Den bok, eller snarare trilogi, jag läst om mest är Ringen-trilogin av J.R.R. Tolkien. Den fullständigt uppslukade mig (som inte uppslukats av böcker i tidiga år) under gymnasietiden. En helt igenom genomtänkt, vacker och fantasifull värld, med en gruvligt spännande story, sammanhållen av de djupt mänskligt framställda hoberna. Böckerna förförde mig totalt från sida ett.Vad läste du senast?

”Blå” av Maja Lunde och ”Ett jävla solsken: en biografi om Ester Blenda Nordström” av Fatima Bremmer. Jag fick båda dessa av mina kollegor som sommarläsning. ”Blå” är en läsvärd dystopisk skildring om konsekvenser av klimatkrisen i europeisk kontext, och biografin om Ester Blenda är en intressant skildring av en svensk kvinnlig journalistpionjär från tidigt 1900-tal, kanske en inspiratör för Astrid Lindgrens Pippi Långstrump?

Bild: Jenny Ingemarsson
Bild: Robin Aron

Daniel Bernmar (V)

grade crossed
Bör Sverige ha en litterär kanon?

Nej. Vi har en oändlig litteraturskatt att ösa ur, varför skulle vi begränsa det till en kanon?Vilken bok anser du skulle ingå i en sådan?

Vi bör inte ha någon men om vi skulle ha en sådan skulle jag absolut inte ha en åsikt om det. Politiker ska inte peta i kulturens utövande eller mottagande. Det är kulturutövare och dess mottagare som för en kontinuerlig dialog om kulturens innehåll. Länder som vandrat vägen med att reglera kulturens uttryck är inga föredömen.Vilken är din favoritbok?

"Mina drömmars stad" av Per Anders Fogelström. Tillsammans med hela romanserien "Stad" beskriver den en viktig historisk period i Sverige ur vanliga människors perspektiv. Skildringen är både ömsint och fängslande om människors hårda villkor i industrialiseringens genombrott men också kring uppbyggnaden av välfärdssamhället.Vad läste du senast?

"Dynastins arvinge" av Conn Iggulden. Historiska romaner fångar både fantasi och händelser i det förflutna. De är både (i viss mån) en lärobok och ett härligt sommarnöje. Det gillar jag!

Bild: Robin Aron
Bild: Robin Aron

Helene Odenjung (L)

grade crossed
Bör Sverige ha en litterär kanon?

Nej. Jag tycker inte att politiker ska peka ut vilka böcker som måste läsas. Däremot bör läsning uppmuntras på alla vis redan från tidig ålder. Det är så viktigt för barns läsförståelse och förutsättningar i livet. Så att inspireras av olika listor för att vidga sina perspektiv är positivt.Vilken bok anser du skulle ingå i en sådan?

Flera, naturligtvis. I ”min” kanon ingår både Vilhelm Mobergs epos och Harry Potter.Vilken är din favoritbok?

Har ingen bok som jag läser om och om igen. Men många som påverkat mig. Anne Franks dagbok inte minst.Vad läste du senast?

Just nu läser jag "Som Pesten" av Hanne Vibeke Holst.

Bild: Robin Aron

Naod Habtemichael (C)

grade crossed
Bör Sverige ha en litterär kanon?

En litterär kanon är inte något som vi tycker ska sanktioneras från politikens håll. Att sträva efter någon form av bottenplatta av gemensamma referensramar är givetvis positivt, men eftersom kultur är något levande och dynamiskt är en litterär kanon inte något som bör okejas i en kommission eller utredning.Vilken bok anser du skulle ingå i en sådan?

-Vilken är din favoritbok?

Det är en jättesvår fråga. Men jag skulle nog säga att det är "Världen av i går" av Stefan Zweig.Vad läste du senast?

Nyligen läste jag klart "En vinter i Stockholm" av Agneta Pleijel. En väldigt speciell roman – som jag kan rekommendera.

Bild: Anders Ylander
Bild: Robin Aron

Jörgen Fogelklou (SD)

grade crossed
Bör Sverige ha en litterär kanon?

Ja, Sverige behöver inte bara en litterär kanon, utan även en kulturell, som spänner sig över flera delar utöver den litterära.Jag tror att det finns ett starkt behov av en breddad och fördjupad diskussion kring ämnen som kultur, historia och identitet. I en tid präglad av ett utbrett ointresse för kulturpolitiska frågor, rotlöshet, ifrågasättande av den svenska kulturens själva existens och samhällelig fragmentering bedömer vårt parti att det skulle finnas ett stort värde i att uppmuntra till ökad reflektion kring kulturarvet och de delar av detta som skulle kunna anses som särskilt värdefulla eller särskilt betydelsefulla för formandet av den svenska identiteten och som vi därför vill bära med oss in i framtiden.Vilken bok anser du skulle ingå i en sådan?

I en svensk kanon måste det finnas ett antal olika områden, så som till exempel (men inte uteslutande ) romaner, prosa, diktsamlingar, barn- och ungdom, novellsamlingar, svensk historia, svensk kultur, med mera. Det finns alltså många som platsar in i en sådan. Ett par som jag tänker mig skulle kunna finnas med bland dessa är bland andra: Vilhelm Moberg, August Strindberg, Karin Boye, Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Carl Jonas Love Almqvist, Dan Andersson, Verner von Heidenstam, Moa Martinson, Hjalmar Söderberg.Vilken är din favoritbok?

Jag har ingen direkt favoritbok. Det jag har läst flest gånger är nog "Sagan om Ringen", men den jag skulle vilja framhålla är Ernest Hemingways ”Den gamle och havet”Vad läste du senast?

Den senaste boken jag läste under sommaren var ”Ingen är tandläkare”, en novellsamling postumt av Karl Henrik Arnqvist.

Bild: Robin Aron
Bild: Stefan Berg

Stina Svensson (FI)

grade crossed
Bör Sverige ha en litterär kanon?

Feministiskt initiativ har inga förslag om att införa en litterär kanon i skolan, eller i övrigt i samhället. En sådan riskerar alltför lätt att bli en centralt bestämd "klassikerlista" som begränsar i stället för att visa bredd och mångfald. Vilka böcker och verk som ger bildning och förståelse för vår omvärld är föränderligt över tid, olika delar av landet och subjektivt. I en tid där traditionella, auktoritära och nationalistiska värderingar rycker fram inom politiken är det ännu viktigare att svensk skola står fri från direkt politisk påverkan och står upp för läroplanens mål och värderingar kring demokrati och mångfald och nödvändigheten i att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.Vilken bok anser du skulle ingå i en sådan?

Ser man istället en litterär kanon mer som "läslista", vill jag lyfta fram de författare och verk som ofta skjutits åt sidan, som de feministiska. Ebba-Witt Brattström med flera har sammanställt en sådan, som enskilda lärare gärna får använda sig av. Varken jag eller FI har dock som förslag att införa en sådan som litterär kanon i skolan.Vilken är din favoritbok?

"All about love" av Bell Hooks.


Bell Hooks sätter fingret på något stort, det om kärlekens omvandlande kraft. Kärleken inte bara som en känsla utan också handling, ett förhållningssätt. Jag läser boken inte bara utifrån kärleksrelationer mellan närstående utan också om hur vi kan se på människan, se på den andre, som vi inte känner. Hur vi kan bygga ett tillitsfullt samhälle.Vad läste du senast?

"All about love" av Bell Hooks

Bild: Stefan Berg

Jonas Attenius (S)

grade crossed
Bör Sverige ha en litterär kanon?

Jag har faktiskt aldrig reflekterat över det förut. Det finns säkert litteraturvetare och lärare som kan ge ett långt och uttömmande svar till fördel för både ett ja eller nej på din fråga - men jag är byggnadssnickare och socialdemokratiskt oppositionsråd. För mig är det viktigaste att alla Göteborgs barn uppmuntras till läsning. Vi vet att de som kommer från välutbildade hem har ett större ordförråd, får högre betyg, tjänar mer och lever längre. Här får inte skillnader i vad du har för bakgrund eller var du bor stå i vägen för varje barns potential – alla måste få gå i en jämlik skola, med förmåga att kompensera för förhållandena i hemmet. Där är vi inte i dag.
Vad exakt man läser, så länge man faktiskt läser, har jag som oppositionsråd ingen åsikt om.Vilken bok anser du skulle ingå i en sådan?

Som sagt ser jag det inte som min uppgift att tycka till om en litterär kanon, och ännu mindre om innehållet i en sådan.Vilken är din favoritbok?

Jag har ingen ”favoritbok”. Jag känner själv att jag tyvärr missat att ta del av läsningens positiva fördelar under min uppväxt. För min egen del blir det mest faktabaserad litteratur och mängder av olika handlingar som jag läser.Vad läste du senast?

Just nu läser jag, förre statsministern, Ingvar Carlssons bok ”Lärdomar”.

Bild: Anna Tärnhuvud

Elisabet Lann (KD)

grade crossed
Bör Sverige ha en litterär kanon?

Ja, men ännu hellre en ”klassikerlista” som utöver litteratur innehåller även film, musik och konstverk som eleverna ska ha tagit del av under sin skolgång. Jag tror att det kan skapa gemensamma referenspunkter som bidrar till samhällsgemenskap och ökad likvärdighet i skolan.Vilken bok anser du skulle ingå i en sådan?

Jag tycker inte att politiker ska bestämma det. Men jag skulle önska en bredd och variation som innebär att även barn- och ungdomslitteratur ryms och att olika tidsepoker finns representerade.Vilken är din favoritbok?

Omöjligt att välja en favorit. Men jag har nog inte varit så fullständigt uppslukad av en bok som när jag läste Fjodor Dostojevskijs "Brott och straff" på gymnasiet. På senare år är Richard Fords "Kanada" en favorit.Vad läste du senast?

Jag läste ut ”Ett litet liv” av Hanya Yanagihara sent i natt. En annan möjlig favorit.

Bild: Per Wahlberg

Martin Wannholt (Demokraterna) har trots flera påminnelser inte svarat på enkäten.

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS