Så förvandlades Göteborg till 40-talets Stockholm

SVT-serien Vår tid är nu utspelar sig i efterkrigstidens Stockholm, men nästan hela inspelningen ägde rum i Göteborg med omnejd. GP har träffat seriens platschef Jonas Tjällman som bistod i att förvandla Göteborg till Sveriges huvudstad.