Sexton handläggare har lämnat tillsynsenheten i Göteborg

Sexton av tjugoen handläggare har slutat på Göteborgs tillsynsenhet. Två av dem som lämnat sin forna arbetsplats är Tina Lallo och den forne chefen Peter Berg – som båda vittnar om ett osunt arbetsklimat.
– Den bilden delar inte jag, säger avdelningschefen Angelica Winter.