Lis Hellström Sveningson: Recension: ”Slutspel” på Stadsteatern

Efter arton månaders väntan gick Becketts "Slutspel" äntligen till premiär på Studion. Lis Hellström Sveningson ser en laddad föreställning som inte behöver dra samtidsparalleller för att nå fram.