På tidsresa genom Göteborgs bostäder

Göteborg står inför en enorm utbyggnad. Idag är det samma sug efter nya bostäder som på 1960-talet, men många av de nya bostäderna är trånga, mörka och svårmöblerade, menar Ola Nylander som hittar nio exempel på goda bostäder och en favorit där han själv vill bo.