Odd Island är ett av de bryggerier som tvingas att göra om sin verksamhet efter kommunens beslut. På bilden Daniel Forsman, Peter Iwers, Daniel Svensson
Odd Island är ett av de bryggerier som tvingas att göra om sin verksamhet efter kommunens beslut. På bilden Daniel Forsman, Peter Iwers, Daniel Svensson Bild: Jonas Eklöf/Odd Island

Ölbryggarnas ilska efter nya villkor: "Kommunen rycker bort mattan under fötterna på oss"

En kommunal bedömning av alkohollagen ställer till det för Göteborgs lokala mikrobryggerier. Flera larmar om att de kan tvingas göra om sin verksamhet och sparka personal efter att villkoren görs om så att de får svårare att servera smakprover.
– De rycker bort mattan under fötterna på oss, säger Peter Iwers, ägare av bryggeriet Odd Island.

ANNONS
|

Social resursnämnd gick i dagarna ut med ett förtydligande till alla verksamheter som bedriver provsmakning av alkoholhaltiga drycker. Bland annat understryks att mängden som får serveras måste baseras på alkoholhalt.

Beskedet väcker nu starka reaktioner från flera mikrobryggerier. Richard Bull, vd för bryggeriet Beerbliotek, ser beslutet som ett hårt slag mot de lokala verksamheterna och stadens ölkultur.

– Vi är väldigt besvikna. Vi har jobbat hårt med att utveckla Göteborgs ölkultur, säger vd Richard Bull.

Bryggeriet Odd Island öppnade sin provsmakning så sent som i våras. Ägaren Peter Iwers välkomnar ett regelverk men efterfrågar en dialog från staden innan beslutet togs.

ANNONS

– Jag är inte på något sätt ute efter ett anarkistiskt styre där man får göra som man vill. Det enda vi vill är att folk ska få smaka på och få en nyktrare inställning till öl, säger han.

Bryggeriet Beerbliotek har illustrerat fördelningen ut för provsmakning baserat på alkoholvolym kan se ut.
Bryggeriet Beerbliotek har illustrerat fördelningen ut för provsmakning baserat på alkoholvolym kan se ut. Bild: Darryl de Necker/Beerbliotek

Alkoholmängden bestämmer hur mycket som serveras

Enligt alkohollagen är den största mängden alkohol som tillåtet får konsumeras vid provsmakning motsvarande en matsked. Men procenten alkohol för denna matsked är i alkohollagen otydlig anser kommunen, som därför nu har valt att göra ett förtydligande och beräknar matskeden utifrån spritdrycker med en alkoholhalt på 40 procent. Omräknat till en femprocentig starköl blir den mängden ungefär 12 centiliter. Man väljer också att begränsa antalet provsmakningsenheter som får serveras vid varje tillfälle.

– Vi har landat i vad vi bedömer är den högsta möjliga alkoholstyrka som finns, säger Jakob Kilner, samordnare på Tillståndsenheten och som har varit en av handläggarna i ärendet.

Vidare betyder det att öl med olika mängd alkohol kommer att få serveras i olika mängder. Detta innebär en mer restriktiv upphällning av varje ölsort inför provsmakningen, något som Richard Bull anser som omöjligt.

– Att smaka en öl helt baserat på alkoholhalt är helt obegripligt. Öl är mer än bara alkoholen. Det visar en brist på kunskap hos de som tagit det här beslutet, säger han.

ANNONS

Den nuvarande alkohollagen implementerades den 1 januari 2011 och provsmakningsreglerna har funnits med från början. Jakob Kilner menar på att det som nu tillkommer enbart är ett förtydligande av gällande lag och en tolkning från kommunen.

– Det här är en pågående dialog som hållits under flera år. I Göteborg har vi tvingats att bli lite mer aktiva i den här frågeställningen eftersom mikrobryggerikulturen är väldigt välutvecklad här, säger han.

Har diskuterats tidigare

Tidigare i våras hölls ett möte mellan Göteborgs stad och de lokala bryggerierna där det bland annat pratades om vilken volym som är lagom för upplevelsen vid provsmakning. Ett möte som Peter Iwers såg som positivt och som inledning till vidare diskussion framåt.

– På mötet pratade vi om en rekommendation på volym som samtliga tyckte var okej och jag uppfattade det som att det var överenskommet att vi skulle hålla oss till. Hade de kallat in oss till ett uppföljningsmöte innan det här beslutet så hade vi kunnat prata vidare om det, säger han.

Enligt Jakob Kilner på Tillståndsenheten gav det mötet inget beslut.

– Man bjöd in till ett möte för att ha dialog om det här. Jag var själv inte där men jag har fått det återberättat för mig att det inte blev så mycket dialog, det presenteras ett förslag om att provsmakningsnivåerna skulle vara 15 cl för öl. Efter det mötet har vi haft en dialog och tittat på frågan grundligt.

ANNONS

Flera "tap rooms" kan behövas läggas ner

Flera bryggerier har så kallade tap rooms, ett rum i direkt anslutning till bryggeriet där gäster samlas för provsmakningsevents. Med de nya reglerna blir dessa events och liknande event svåra att genomföra i fortsättningen. Både Beerblioteket och Odd Island lägger ner sina provsmakningsrum, något som ger negativa konsekvenser för flera anställda.

– Vi kommer att behöva lägga ner tap room. Vi har inte bestämt när, men vi ska prata med våra anställda och ta ett beslut framåt. De förlorar ju sina jobb. säger Richard Bull.

Nedläggningen av provsmakningsrummet kommer också att innebära stora konsekvenser på flera plan för verksamheten. Richard Bull menar att de i fortsättningen kommer ha svårt att rikta sig till allmänheten. Den närmaste lösningen för de bryggerier som vill fortsätta med provsmakning blir att ansöka om ett serveringstillstånd. Det skulle innebära en hel ombyggnation av köket för att motsvara kraven på ett restaurangkök. Peter Iwers menar att det är svårt att genomföra och inte i linje med grundidén för verksamheten.

– Någonstans är det bara så att vi vill att folk ska få smaka på vår öl. Vi har extremt begränsade sätt att marknadsföra våra produkter på. Tap rooms är ett väldigt bra sätt att göra det på, säger han.

ANNONS

Vill inte förstöra verksamheten

Kommunen skriver i sitt beslut att man inte ser några ekonomiska konsekvenser, något som Peter Iwers på Odd Island ifrågasätter.

– Man undrar hur de resonerar när de säger att ekonomin inte påverkas? Jag önskar att vi får en diskussion med dem och kommer fram till ett gemensamt sunt beslut, säger han.

Jakob Kilner beklagar att flera verksamheter drabbas men understryker att lagstiftningen går före näringsidkarnas intressen.

– Vi har varken någon ambition att ställa till det för någon, eller göra det svårare för någon att hålla på med verksamheten som de vill syssla med. Vårt uppdrag är att se till att lagen efterlevs och tillämpas på det sättet som lagstiftaren har tänkt. Det är vår absoluta bedömning att det är så här lagstiftaren har tänkt. Det ska vara en mindre mängd, du ska få kvalitet och smak på en dryck för att sedan avgöra om du vill gå till Systembolaget och köpa drycken, säger han.

Om den här förändringen kommer att innebära fler kontroller i framtiden kan Jakob Kilner inte svara på.

– Det är inget vi har fattat beslut om. Nu får den här informationen sjunka in och berörda tillståndshavare anpassa sina verksamheter, säger han.

ANNONS

Mikrobryggerierna kommer under onsdagen att samlas och diskutera frågan. Gemensamt ska man därefter försöka nå Göteborgs stad för en dialog.

ANNONS