Nu talar Homeros tystade kvinnor

Kvinnans liv är inte mycket värt i den homeriska världen – vare sig hon är slav eller drottning. Ellen Mattson om slavinnorna, mödrarna och häxorna som tagit plats i den nya bokvågen som omtolkar kvinnornas plats i antikens urtexter.