GP:s kulturchef Ingrid Norrman.
GP:s kulturchef Ingrid Norrman.

Nu kan pengarna äntligen gå tillbaka till Göteborg

Det var ingen bra satsning att lägga 840 000 kronor på att sätta Göteborgs litteraturscen på kartan genom att instifta två litteraturpriser. Det är inte heller särskilt bra att jurymedlemmar föreslår sina egna böcker till priset, konstaterar GP:s kulturchef Ingrid Norrman.

ANNONS
|

Ska Göteborgs kulturpengar gå till en essäist i Stockholms skärgård och en barnboksförfattare i Malmö? Och ska de användas för att sätta staden på kartan?

Nej, tyckte jag redan när för tre år sedan dåvarande kulturchefen Björn Sandmark med politikernas goda minne instiftade två litteraturpris på vardera 100 000 kronor. Nu har kulturförvaltningen utvärderat priset och kommit till samma slutledning. En utredning borde se över prisets framtid för att se om pengarna i stället ska användas till annat litteraturfrämjande stöd.

Göteborgs stads litteraturpris är egentligen två och varje pristagare får 100 000 kronor. Men priset kostar skattebetalarna sammanlagt 280 000 kronor eftersom 80 000 går till att betala juryn och till kringkostnader. Av totalkostnaden går alltså nästan en tredjedel till annat.

ANNONS

Priset delas dessutom ut nationellt. Första året gick det just till en essäist i Stockholms skärgård och en barnboksförfattare i Malmö. De var säkert värda pengarna, men det är kanske inte skattebetalarna i Göteborg som ska stå för dem!

Motiveringen till att skapa ett nationellt pris var enligt de dåvarande kulturpolitikerna att sätta Göteborg på kartan. Lyckades man? Förutom GP och GT var det bara en TT-notis som uppmärksammade priset och som publicerades i några tidningar.

Så småningom kompletterades Göteborgs ambition med att staden även ville förstärka tillgången till litteratur i Göteborg. Jag undrade om det inte finns bättre sätt att använda 280 000 kronor om målet är att ”få fler berättelser att skrivas, läsas och lyssnas på i vår mångkulturella stad”.

Sammanlagt har nu göteborgarna lagt 600 000 på författarstipendier och 240 000 kronor på juryarvoden och kringkostnader. De 240 000 kronorna tas dessutom från det fria kulturlivet i Göteborg

Det är sällsynt med litterära priser som delas ut av kommuner och ytterst ovanligt att de utformas med nationell inriktning, konstaterar kulturförvaltningens chef Anna Rosengren i sitt tjänsteutlåtande

Hon har låtit intervju 20 jurymedlemmar, författare, förläggare, kulturchefer (nej, jag var inte tillfrågad) och andra aktörer med anknytning till branschen om satsningen.

ANNONS

Rapporten konstaterar att uppmärksamheten i media varit svag och att prisen inte bidragit till att stärka den lokala litteraturscenen.

Ett annat problem som kommit fram i utvärderingen är att jurymedlemmar kunnat föreslå sina egna böcker för bedömning vilket skadat prisets trovärdighet.

Kulturförvaltningen föreslår en vidare utredning om prisernas framtid för att se om pengarna möjligen ska användas till annat litteraturfrämjande stöd.

Beslut kommer i kulturnämnden 14 juni.

ANNONS