Nils Ferlin-sällskapet går mot graven

I maj väntas Nils Ferlin-sällskapet lägga ner. Skälet är en bristande ekonomi och en ålderstigen styrelse som inte längre orkar.
– Ungdomar i dag är inte så intresserade av den här typen av träffar. Att sitta ner till en måltid och lyssna på trubadurer. De umgås på andra sätt, säger sällskapets sekreterare Annika Luttropp.