Göran Malmstedt är professor i historia vid Göteborgs universitet.
Göran Malmstedt är professor i historia vid Göteborgs universitet. Bild: pressbild

När mörkrets furste blir vardaglig

I rättsprotokollen från häxprocesserna från Bohuslän på 1600-talet framträder magi som en självklar del av vardagen. Bella Stenberg läser om en historia som borde vara en självklar del av folkbildningen.

ANNONS
|

Med nutida skeptiska ögon blir ”en förtrollad värld” en lämplig beskrivning av förmodern tid. Magi och det övernaturliga var en självklar del i vardagen.

LÄS MER: Bismak av hederskultur i sagotappning

Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet, har använt rättsprotokoll från trolldomsrannsakelserna i Bohuslän 1669–1672 för att undersöka tidens världsbild snarare än själva häxprocesserna. Domare, vittnen och anklagade kommer till tals. Fram träder en plats där trollfolk förvandlar sig till fåglar och åkallar naturväsen. Orden i sig har makt, vare sig det handlar om att bota eller skada. Som Malmstedt påpekar ger det ingen anledning att tro att människor för den skull levde i ständig skräck. Alla krafter var inte onda, och även många som aldrig hamnade i närheten av en häxprocess använde enkla former av ordmagi, som välsignelser. Däremot var det närliggande att tolka udda händelser som övernaturliga – och vanliga förbannade skällsord som just förbannelser. En trolldomsanklagelse hade inte sällan gammalt groll i botten.

ANNONS

Bland annat berättas att Satan hjälpt en kvinna att spinna, vilket gör mörkrets furste väldigt vardaglig

Intressant är skillnaden mellan folktro och den lärda tron, och vad rätten vill komma åt: en pakt med djävulen. Frågorna ställdes ofta efter en schablon som skulle leda svaren dit. Just bohuslänningarna verkar inte ha fäst så stor vikt vid djävulens makt, till skillnad från kyrkan som såg djävulens hand i all magi. När djävulen nämns är det efter tjat eller tortyr. Bland annat berättas att Satan hjälpt en kvinna att spinna, vilket gör mörkrets furste väldigt vardaglig.

Den som blev anklagad hade liten chans att tala sig fri, och tester som vattenprovet där den som flöt var en häxa och den som sjönk var oskyldig visade vem som hade den verkliga makten. Rätten höll trolldomsakterna som fakta och siktade in sig på att utröna vem som gjort vad. Drömmar gavs stor betydelse. Noggranna anteckningar fördes så att ingen skulle kunna ta tillbaka något.

LÄS MER: Selma hade nog varit förtjust

I Bohuslän avrättades 28 människor, flest kvinnor, men minst tio till avled av behandlingen i fängelset eller tog sina liv. Det magiska tänkandet kan vara något att avundas, men definitivt inte alla följder av det.

ANNONS