Myten om den "gode nazisten"

För 50 år sedan publicerade Albert Speer sina memoarer om tiden före och under andra världskriget. Memoarerna är viktiga tidsdokument, men också mycket problematiska, eftersom de användes för att måla upp Speer som "den gode nazisten".

ANNONS
|

Albert Speer vistades 20 år i Spandau-fängelset för brott mot mänskligheten. Under den tiden tänkte han många gånger över den tid som varit och hade som konsekvens med sig över 2000 sidor memoarer ut från fängelset.

Å ena sidan är dessa memoarer ett viktigt dokument och ett av mycket få förstahandsskildringar av Hitler och hans dagliga liv före och under andra världskriget. Inte minst av tiden i Obersalzberg, nära österrikiska gränsen, dit Hitler ofta tog sin tillflykt.

Intervju hemma hos Albert Speer i Heidelberg den 11 september 1969.
Intervju hemma hos Albert Speer i Heidelberg den 11 september 1969. Bild: Kurt Strumpf

Speer skildrar här dagarnas rutiner, promenaden till tehuset där det skulle fikas varje dag efter lunch, och där Hitler inte sällan somnade i en fåtölj. Han målar upp de långa, urtrista kvällarna då Hitler alltid ville titta på en, helst två, tyska eller amerikanska komedier – en tillställning man inte vågade ursäkta sig från för att inte hamna i onåd.

ANNONS

Speer berättar även hur han i smyg skickade skisser till Hitler på hur byggnaderna han höll på att rita skulle komma att se ut när de förfallit till ruiner tusen år framåt i tiden. Överlämningen var tvunget att ske i smyg då det var olagligt att ens försöka föreställa sig en tid då Tredje riket inte längre stod.

Å andra sidan är dessa memoarer djupt problematiska och har gett upphov till stor debatt. Speer är i memoarerna noga med att porträttera sig själv som en person som aldrig varit intresserad av politik, men imponerats av Hitlers engagemang och retorik.

Fotografi från 1937 av modell av Albert Speers olympiska stadium i Nürnberg.
Fotografi från 1937 av modell av Albert Speers olympiska stadium i Nürnberg. Bild: TT

Även om Speer tillhörde den allra närmaste kretsen runt Hitler, och dessutom agerade rustningsminister 1942-1945, envisas han med att iscensätta sig själv som en opolitisk teknokrat som gjorde vad han blev tillsagd och aldrig visste något. Ofta kritiserar han Hitlers amatörism och tendens att omgärda sig av dilettanter.

Och detta förblev den gängse bilden av Speer fram till tiden för hans död 1981. Därefter har det visat sig att bilden av Speer som "den gode nazisten" är en myt och att han medvetet ljugit och undanhållit fakta för att framställa sig själv i god dager.

Det hade tagit 20 år för Albert Speer att konstruera denna bild av sig själv. Och det skulle visa sig ta nästan lika lång tid för forskningen att visa hur det verkligen förhöll sig.

ANNONS
ANNONS