Tio album som bär på starka berättelser

Johan Lindqvist: Det här är sånger fogade samman till en helhet med syftet att berätta en historia som stannar hos lyssnaren långt efter att musiken tystnat.