Krunegård lever på gamla meriter

Det är en otacksam uppgift att peppa igång publiken tidigt på den tredje festivaldagen. Markus Krunegård klarar till slut uppgiften, men helheten övertygar inte.