Minnesplaketter samlar damm i Sjömanskyrkans källare

Svenska sjömän och fiskare omkomna under andra världskriget skulle hedras. I stället samlar minnestavlorna nu damm i Sjömanskyrkans källare. ”Vanvördigt!” enligt sjökapten Magnus Brännberg. Plaketterna har sin självklara plats på Sjöfartsmuseet anser han – men de har tackat nej.