Mats Johnson: Min del av Göteborg: Mats Johnson i Haga

I vår serie Min del av Göteborg har turen nu kommit till Mats Johnson – och hans kvarter i Haga. I dag är det pittoreskt och turistigt men under 80-och 90-talen var Haga en ruffigare stadsdel, minns Johnson, som då var en ung punkare.