Ann-Catrin Emanuelsson: Min del av Göteborg: Högsbohöjd av Ann-Catrin Emanuelsson

I serien ”Min del av Göteborg” berättar frilansskribenten Ann-Catrin Emanuelsson om Högsbohöjd. Betraktelsen baseras på boken ”Den bortglömda affärsgatan på Högsbohöjd”, som handlar om stadsdelen från 1960 till 1980 då hon växte upp. Den berör även frågor kring förändring och kontinuitet samt hur ett bostadsområde beskrivs och av vem.