Love Jönsson börjar som museichef och konstnärlig ledare för Rian designmuseum/ Falkenbergs museum i april.
Love Jönsson börjar som museichef och konstnärlig ledare för Rian designmuseum/ Falkenbergs museum i april. Bild: Thomas Johansson

Love Jönsson ny museichef i Falkenberg

För ett år sedan lämnade Love Jönsson Röhsska i protest. Nu blir han chef för Rian designmuseum/Falkenbergs museum.

ANNONS
|

– Det känns jätteroligt att börja jobba inom museivärlden igen, säger han.

Love Jönsson svarar i mobilen ombord på ett tåg på väg till sin nya arbetsplats där han ska presenteras.

Hans uppdrag handlar dels om utställningar på Rian designmuseum dels om den kulturhistoriska utställningen Stadens nycklar men han kommer även att ha ansvar för den offentliga konsten i kommunen.

– Det ska bli intressant att hitta vägar att föra ihop de här olika uppgifterna. Jag tror särskilt designhistorieskrivningen har mycket att hämta inom den kulturhistoriska forskningen.

Hur skulle det kunna se ut?

– Jag kan tänka mig utställningar som utgår ifrån designhistoriskt material som tidigare inte har varit uppmärksammat. Ett projekt som jag hoppas kunna starta handlar om exotismen inom skandinavisk design.

ANNONS

Vad tänker du på för slags föremål?

– Under 20- och 30-talet, men även i stor utsträckning under 50-talet, gjordes föremål inspirerade av formspråk från Asien, Afrika och Polynesien, även människor avbildades. Det här är ett material som är intressant på många sätt, det speglar både vår syn på det i dag och på viktiga samhällsförändringar. Det har funnits en beröringsskräck inför de här föremålen för att de haft en så låg status inom designhistorien och inte uppfyllt förväntningarna på vad skandinavisk design ska vara.

Under året som gått sedan han slutade på Röhsska har han jobbat med utställningar, undervisning och skrivande på frilansbasis.

Hur ser du tillbaka på din tid som intendent på Röhsska?

– Mitt sista år var väldigt turbulent och så här i efterhand känns det som om det var rätt beslut att sluta. Nu hoppas jag att Röhsska museet ska komma på fötter igen och jag ser fram emot att inleda ett samarbete.

Vad tycker du om Boel Ulfsdotters förslag på GP Kultur att göra Röhsska till en del av Nationalmuseum?

– Mycket av det hon skrev i artikeln var korrekt men jag delar inte hennes slutsats. Jag tror att Röhsska kan fullgöra sitt uppdrag bättre som en självständig institution snarare än som en del av en annan jättelik institution.

ANNONS

Love Jönsson tillträder sin tjänst i april och räknar med att börja planera för höstens program då.

ANNONS