Myten om den muslimska flodvågen | Doug Saunders

Det här är en recension. Ställningstaganden är recensentens egna.

ANNONS
|

De kom från starkt religiösa länder och ansågs utgöra ett hot mot demokrati och kvinnors rättigheter. Deras tro utmålades som en ideologi och hela gruppen pekades ut som fundamentalister och potentiella terrorister.

Nej, det är inte muslimer det handlar om utan katoliker från Irland och Östeuropa. Deras invandring till USA under första halvan av 1900-talet väckte rädsla och oro. Katolikerna ansågs så annorlunda att de skulle bli omöjliga att integrera. Deras höga födelsetal påstods utgöra ett demografiskt hot mot den inhemska kulturen – snart skulle de vara fler i antal och tvinga sin egen livsstil på det nya landet.

ANNONS

I boken Myten om den muslimska flodvågen visar den kanadensiske journalisten Doug Saunders att allt det som idag påstås om muslimer bara är ett eko av tidigare fördomar, som då handlat om katoliker och judar. Muslimerna är lika lite som dessa grupper mentalt väsensskilda varelser som vill leva i avskilda enklaver i sina nya länder. Allt – Saunders hänvisar till en lång rad studier från USA och Europa – tyder på att de precis som tidigare invandrarvågor anpassar sig relativt snabbt både vad gäller barnkullar och värderingar.

Saunders är inte rädd för att också ta upp de problem som finns, som muslimsk fundamentalism, men sätter in den i ett förklarande och jämförande sammanhang. Det fanns faktiskt också en katolsk terrorism i början av 1900-talet, och känslor av frustration och förödmjukelse riskerar alltid att radikalisera människor.

För den som ibland känner sig stå svarslös i mötet med fördomsfullhet och vardagsrasism är Saunders bok en oumbärlig källa till svar på tal. Den oresonliga rädsla som en privilegierad majoritet alltid tycks känna mot en ny och utsatt minoritet ter sig inte bara obehaglig utan också futtig och ganska korkad efter läsning av hans bok.

ANNONS