Den böjda modern går genom årets poesi

En mor går genom det svenska poesiåret där frågor om hemhörighet, släktskap och smärtsamma erfarenheter löper som en röd tråd. Hanna Nordenhök följer hennes spår och hittar en etisk hållning.