21 böcker att se fram emot hösten 2021

Hypade debutanter, blytunga biografier och bortglömda författarskap. Göteborgs-Postens kritiker och redaktörer väljer titlarna som sticker ut i höstens utgivning.