Lars Norén var outsider i 60 år

En gigant har gått ur tiden. Mikael van Reis minns Lars Norén – vid sidan av August Strindberg den största svenska dramatikern någonsin:
”Han möblerade våra själar”.