Krönika: Göteborgsoperan bryter mot grundlagen!

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS
|

Har en institution som bekostas med offentliga medel större ansvar för verksamheten än ett privat företag?

Ja, så måste det vara. Städerskan som tjänar 18 000 kronor i månaden och med sin skatt finansierar en kulturinstitution som exempelvis Göteborgsoperan vill veta att hennes pengar inte bara går till högkvalitativ kultur utan också att institutionen är juste mot sin personal, följer regler och avtal och använder sin budget på bästa sätt.

Men så är det inte på Göteborgsoperan, visar den granskning som GP publicerat i veckan. Anställda vittnar om hur de i fem års tid knäckts av mobbning och dåligt ledarskap från danschefen Adolphe Binder. Nu har hon fått gå i förtid. Men hur kunde det gå fem år innan de ansvariga tog tag i problemet? Hur kunde förre vd:n Peter Hansson och nuvarande vd:n Ronnie Hallgren låta henne fortsätta på samma sätt när en enkät redan för tre år visade att 60 procent av dansarna ville slippa Binder som ledare på grund av manipulativt ledarskap, brist på respekt och ojämlik behandling.

ANNONS

Att medarbetarenkäten över huvud taget genomfördes visar tydligt att ledningen redan då var medveten om problemen. Enkäten tog enbart upp Binders ledarskap. Dansarna uppmanades att i den kommentera den psykiska arbetsmiljön. Enkäten gjordes på initiativ av dåvarande vd Peter Hansson. Ändå hävdar han att han inte ens minns enkäten. Det kanske förklarar varför han inte gjorde några försök att åtgärda de problem som enkätresultatet visade

Även nuvarande vd Ronnie Hallgren var informerad om problemen med Binder när han tillträdde. Ändå både förlängde han Binders kontrakt och höjde hennes lön. Vid en direkt förfrågan från GP redan i höstas förnekade han ändå att det fanns några problem på operan. Tala om svagt och dåligt ledarskap som slitit på medarbetarna och tagit energi från det egentliga uppdraget!

Det ledarskap som fått dansarna att må så dåligt har dessutom inte bara påverkat danskompaniet. Även anställda på andra avdelningar vittnar efter GP:s publicering om rädsla och konflikter som hållit på att knäcka dem.

I en vd:s uppdrag ingår också att hålla koll på pengarna. Det har inte heller Ronnie Hallgren gjort eftersom Adolphe Binders sambo sedan 2012 fått 57 uppdrag för operan för närmare 600 000 kronor, utan att någon upphandling skett. Att det var sambon som skulle göra uppdragen var dessutom ett önskemål från danschefen. "Detta kommer inte att hända igen", säger Hallgren i dag, men om det var fel, varför lät han det då fortgå?

ANNONS

Av rädsla för repressalier har de dansare som vittnat om den själsliga misshandeln inte vågat ställa upp i tidningen med namn. Det är illa nog.

Än värre är att en chef på operan efter GP:s artiklar i veckan försökt ta reda på vem av dansarna som pratat med pressen. Att aktivt försöka ta reda på en källas identitet är ett brott mot grundlagen och finns reglerat i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. För kännedom kan uppsåtlig efterforskning av grundlagsskyddade källor straffas med böter eller fängelse i högst ett år.

Lögner, utbränd personal, rädsla ... Göteborgsoperan har en del att ta itu med. Det mesta borde redan varit gjort.

ANNONS