Ingrid Norrman: Kulturchefer borde ha kunskap om kultur

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS
|

I dag, söndag går ansökningstiden ut för fyra nya höga chefstjänster på kulturförvaltningen i Göteborg. I veckan förhandlas dessutom om en ny avdelningschef på Röhsska sedan de två tillförordnade enhetscheferna på museet sagt upp sig. Nya kulturchefer tillsätts just nu i en rasande takt i Göteborg.

Fast kulturchefer är kanske att ta i. Den nya avdelningschefen på Röhsska blir inte museichef utan en ”administrativ” person. Tjänsten har inte varit utlyst, utan personen är handplockad från någon av stadens personalavdelningar.

Och vad efterfrågas för kompetens hos de fyra helt nya chefer som ska rekryteras på kulturförvaltningen? Tre sektorschefer ska ansvara för Göteborgs museer, bibliotek respektive fria konst och kultur? I annonsen efterfrågas ”kännedom och förståelse för förvaltningens verksamheter eller annat kulturområde”. Inte mycket fackkunskap att hänga i granen kan man tycka för den som ska ansvara för exempelvis Göteborgs konstmuseum, Stadsmuseet, Röhsska och Sjöfartsmuseet.

ANNONS

Ytterligare en chef ska tillsättas på samma nivå med ansvar för den nya kulturstrategiska avdelning som ska stötta sektorscheferna. Här är önskemålet ”erfarenhet som chef inom någon kulturverksamhet”. Hmmmm ...

Om fackkunskap inte är vare sig önskemål eller krav finns väl ingen anledning att bara utlysa tjänsterna inom kulturförvaltningen? I Göteborg är regeln att utlysa chefstjänster externt eller åtminstone internt inom hela kommunen. Vill kulturförvaltningen inte få bästa möjliga kandidater till tjänsterna som ”chef och ledare i Göteborgs stad”? Det borde vara extremt viktigt för en förvaltning med en lång historia av misslyckade chefsrekryteringar.

Eller om man redan bestämt sig vilka som ska få jobben, varför utlyses då tjänsterna över huvud taget?

Och varför så bråttom? Beslutet om den nya organisationen togs av kulturnämnden förra torsdagen, dagen därpå lades annonsen ut och nio dagar senare ska ansökningarna vara inne. Det är bara att hoppas att de bästa kandidaterna inte råkar ha semester.

Det här är viktiga tjänster som är placerade rakt under nya förvaltningsdirektören Anna Rosengren. Det är de nya sektorscheferna som kommer att avgöra vilka chefer på lägre nivå som kommer att finnas kvar. Ett stort antal chefstjänster kommer nämligen att plockas bort för att bekosta de fyra nya chefstjänsterna och den nya kulturstrategiska avdelningen.

ANNONS

Vilka ska bort? Den tillförordnade avdelningschefen på Röhsska? Den tillförordnade chefen på Stadsmuseet? Det bestämmer de nya sektorscheferna.

Själv kan jag förstå att organisationen behöver ses över och att uppdrag förändras med tiden, Men jag tycker det är oroväckande att jag på en rak fråga till förvaltningen inte kan få svar på frågan om alla stadens museer i fortsättningen kommer att ha en fackkunnig chef. Och att kunskap om kultur inte är prioriterat i rekryteringen av de nya chefer som kommer att avgöra frågan.

ANNONS