Ingrid Norrman: Grattis Göteborg, här finns i alla fall ett jobb att söka!

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS
|

Intresserad av toppjobbet som HR-chef på Statens museer för Världskultur? Just nu ligger jobbet ute både på Arbetsförmedlingens platsbank och på myndighetens hemsida. Men observera att ansökningstiden går ut redan nästa vecka.

Jobbet är ett av de sju chefsjobb som Världskulturmuseernas förra chef Sanne Houby-Nielsen smygflyttade till Stockholm under sin tid som överintendent. Sedan HR-chefen i höstas sade upp sig har tjänsten varit tillsatt med en vikarie, men nu har nya chefen Ann Follin bestämt att tjänsten ska flyttas tillbaka till Göteborg där myndigheten har sitt säte.

Det hade varit svårt att göra något annat efter Statskontorets hårda kritik i höstas där utredningen tydligt markerade sitt missnöje med organisationen. ”De senaste åren har myndigheten i hög grad styrts från Stockholm”, skrev utredarna.

ANNONS

Nu tar regeringen nya tag. I en debattartikel i DN förra veckan deklarerade statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi att fler myndigheter borde flyttas ut från Stockholm.

Över hälften av landets myndigheter och en tredjedel av alla statsanställda finns i dag i Stockholms län. I Västra Götaland finns bara fyra procent av myndigheterna och 14 procent av de statsanställda.

”Det är inte märkligt att den här obalansen upplevs som orimlig. Sverige behöver en kursändring på det här området. Vi kommer därför noga att analysera om det finns myndigheter som har förutsättningar för att bedriva sin verksamhet på andra håll i landet än Stockholms län”, skrev ministrarna.

Argumenten för en förändring är att en utflyttning sparar pengar genom att hyreskostnaden går ner. Tidigare omlokaliseringar har dessutom visat att utbildningsnivån höjts hos personalen. Fler statliga jobb ger också nya karriärvägar för andra än de som bor i Stockholm och bidrar till regionernas dynamik och attraktion.

Då kan man undra varför inget hänt sedan regeringen tillträdde förra året. Redan i budgetpropositionen slog regeringen fast att nya myndigheter i första hand skulle placeras utanför Stockholms län. Det gick dåligt. Av tre nya myndigheter förra året hamnade två i Stockholm och en i Sundbyberg.

ANNONS

Man kan också tycka att det är extra viktigt att de myndigheter som i dag finns utanför Stockholm faktiskt bedriver sin verksamhet där. Därför är det intressant att se hur den nya organisationen för Världskulturmuseerna i Göteborg kommer att se ut.

En HR-chef flyttas tillbaka, men vad händer med övrig personal? I mitten av mars skulle den nya organisationsplanen vara klar, men förhandling pågår och sekretess råder. Svar ska nu komma i början av april. Först då får vi veta hur stor del av den göteborgska myndigheten som verkligen kommer att vara placerad där myndigheten har sitt säte och hur många som kommer att stanna kvar i huvudstaden.

ANNONS