Ingrid Norrman: Cheferna ska flyttas tillbaka till Göteborg!

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS
|

Nej, det går faktiskt inte att smygflytta chefer till Stockholm från en myndighet som enligt regeringsförordningen ska vara placerad i Göteborg. Den förra chefen för Statens museer för världskultur fick sitt jobb i maj 2010 och hann under sin tid på myndigheten (hon slutade tidigt i våras) flytta sju av åtta ledningsfunktioner till Stockholm. Själv var hon sista året inte ens två dagar i månaden på sin arbetsplats i Göteborg. Däremot hann hon med att vara på tjänsteresa utomlands i över ett arbetsår.

Efter månader av tidningskritik av hur verksamheten sköttes fick Statskontoret i våras i uppdrag att göra en analys av verksamheten. Den blev klar förra veckan och där står svart på vitt: ”Statens museer för världskultur behöver organisera myndigheten så den lever upp till regeringens krav om att ha sitt säte i Göteborg. De senaste åren har myndigheten i hög grad styrts från Stockholm.

ANNONS

Dags alltså för de chefer som har ansvar för ekonomi, personal, kommunikation, planering och fastigheter att flyttas tillbaka till Göteborg. Om de inte har lust? Då blir det sju nya lediga jobb vid Korsvägen!

Vad jag fortfarande undrar är hur kulturdepartementet hanterar kritiken i Statskontorets analys. I månader ställde vi våra obekväma frågor till kulturministern utan att få svar. Men det ska väl inte behövas att tidningarna granskar en verksamhet för att den ska styras korrekt?

Konstigt var också att när departementet tidigt i våras sökte en ny chef till Världskulturmuseerna stod inte ett ord i annonsen om att tjänsten var placerad i Göteborg. För att hitta att det fanns ett ledigt toppjobb i Göteborg var de sökande tvungna att leta bland lediga jobb i Stockholm. Annonsen var försedd med en stor och vacker bild, men inte på Världskulturmuseet i Göteborg där den blivande chefen skulle sitta utan på regeringskansliet i Stockholm! Dags för en ny utredning för att se hur kulturdepartementet har skött sitt huvudmannaskap?

För smygflytten till Stockholm är inte det enda som kritiseras i Statskontorets analys. Myndigheterna består av fyra museer varav tre i Stockholm, men förra chefen hyrde dessutom in sig i ett jättelikt underjordiskt bergrum på Skeppsholmen. Utställningsverksamheten gick med stort underskott, vilket nu drabbar de övriga museerna. ”Det ekonomiska läget kräver kraftfulla åtgärder”, konstaterar Statskontoret i sin analys.

ANNONS

Det finns alltså en del att göra för den nya chefen Ann Follin som tillträdde sin tjänst i början av oktober. Det finns kanske även en del att göra för alla departement för att se till att de få myndigheter som finns i Göteborg (sex stycken jämfört med 117 i Stockholm) verkligen styrs härifrån.

Förra månaden kom ett förslag att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet. Se där ett sätt att förbättra myndighetsstatistiken mellan storstäderna. Placera den i Göteborg! Då skulle Stockholm bara leda ligan med 117-7.

ANNONS