Martin Öbo: Tillsammans bygger vi staden

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Fastighetskontoret är i allra högsta grad medvetet om Cirkustomtens särart och höga kulturvärde. Just därför ville vi försäkra oss om att det företag som slutligen skulle få markanvisningen också insett det. Därför ställde vi höga arkitektoniska krav på att de som sökte markanvisning även förstod platsens värde och betydelse för Göteborg och göteborgarna. Vi ville även försäkra oss om att de också förstod platsens samband och sammanhang med kringområdet.

Mark Isitt: Cirkus när p-platsen vid Lorensberg ska bli bostäder

De som sökte markanvisningen visste att skisserna som togs fram inte visar hur det slutliga resultatet kommer att bli. Den kommande detaljplane- och bygglovsprocessen kommer här att ge svaren.Skisserna togs fram för att de sökande skulle visa att de förstod platsens betydelse och samband.

ANNONS

Mark Isitt tycks i sin artikel helt bortse från flera viktiga aspekter som vi som stad måste ta hänsyn till, såsom demokrati, genomförbarhet och ekonomi, vid sidan av arkitektur. I den kommande detaljplaneprocessen ges utrymme för allmänhet, grannar och andra att påverka den slutliga utformningen och innehållet i den kommande byggnationen. Skisser som tas fram i ett tidigt skede är sällan fullt ut genomförbara. Slutligen måste stadens mark och dess markvärden på bästa sätt tillgodogöras göteborgarna.

Markanvisningstävlingen ställde en mängd krav på den byggherre som skulle få markanvisningen men när alla övriga krav var uppfyllda var det priset som avgjorde vem som får äran att bygga på Cirkustomten. Mark Isitt raljerar om att fastighetskontoret slutligen lät det företag som betalade mest för marken fick markanvisningen.

Pengarna som fastighetskontoret får för marken går oavkortat vidare till kommunens centrala kassa och fördelas sedan av politikerna till prioriterade ändamål, till exempel för att fortsätta arbetet med att bygga ihop och läka Göteborg – en stad som i dag är segregerad och som är i behov av ekonomiska medel för att även stärka mindre ekonomiskt starka områden; vad som är bra för Cirkustomten är även bra för hela Göteborg.

Nu vill vi blicka framåt och tillsammans göra Cirkus Lorensberg till en fantastisk plats där göteborgarna kan hitta nya värden, istället för som i dag en själlös parkeringsplats. Tillsammans bygger vi staden!

ANNONS
ANNONS