"Uppdrag granskning"s program som sändes onsdag (6/11) handlade om antisemitism-anklagelserna mot en överläkare.
"Uppdrag granskning"s program som sändes onsdag (6/11) handlade om antisemitism-anklagelserna mot en överläkare. Bild: SVT

Kenneth Hermele: Att sprida hatpropaganda behöver inte betyda att man är en hatare

GP kulturs kritiker reagerar efter "Uppdrag granskning"s avslöjande om hanteringen av överläkaren Inti Peredo: Karolinska Sjukhuset kan ha gjort sig skyldig till diskriminering. De har misslyckats med att hantera klagomålet adekvat och som diskrimineringslagen föreskriver: snabbt och opartisk, menar han.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

En bild: en israelisk soldat lämnar blodiga fotspår efter sig som skuras bort av en man som föreställer FN, båda har stora näsor. Judehat eller legitim kritik av Israel? Nästa: två flickor med flätor samlar in pengar, den blonda till Nazityskland, brunetten till Israel. Texten som åtföljer är entydig: sionism är lika med nazism. Legitim kritik? Antisemitisk hatpropaganda?

Bilderna är hämtade från en Facebooksida som tillhör Inti Peredo, den nu världsökände överläkaren på Karolinska sjukhuset, KS. Han har anmälts av en underlydande judisk läkare som anser sig diskriminerad. Peredo förnekar, han är ju antirasist – vilket intygas av flera medarbetare i onsdagens ”Uppdrag granskning” i SVT – han fäster ingen vikt vid om en människa är kristen, jude eller muslim. Men då blir frågan: kan en människa som inte hatar judar ändå sprida judehat på sin FB-sida?

ANNONS

På Peredos Facebook-sida finner jag också en ”skämtteckning” som handlar om Kuba där Luis Almagro, chef för Organization of American States, framställs som en gusano, en mask, de regimtrognas beteckning på den som flytt från Kuba. Almagro har nämligen tagit ställning för demokrati på ön, och Peredo älskar Kuba, det framgår tydligt av hans Facebook-sida. Bildspråket passar fint in i den antisemitiska traditionen, trots att Almagro vad jag vet inte är jude: han har försetts med den sedvanliga judenäsan, antijudiska tecknares favoritmarkör, och han har förvandlats till ett ryggradslöst kryp.

Så jag måste fråga igen: Är det möjligt att sprida bilder som utmålar människor som lägre stående varelser – maskar, råttor, kackerlackor – utan att förstå att man ägnar sig åt en livsfarlig hatpropaganda där nästa steg kan bli massdödande och utrotning, från Nazityskland till Rwanda?

Mitt svar är ja, av obetänksamhet, av ilska över vad Israels bombningar av Gaza medfört, som Peredo själv anför, eller helt enkelt bara av kärlek till Kuba. KS svarade i stället genom att tillsätta en oproffsig intern utredning utförd av en man som verkar sakna kunskap om diskriminering på etnisk eller religiös grund (och som dessutom ska ha varit jävig som vän till Peredo). Naturligtvis kom denna ”utredning” fram till att inga fel begåtts. Det hela blev till slut för pinsamt för KS som tvingades tillsätta en extern utredning, som även den kom fram till att någon diskriminering i lagens mening inte kan fastställas men att några av Peredis FB-bilder är antisemitiska.

ANNONS

På denna något kluvna slutsats reagerade KS med storsläggan: Peredo har kopplats bort från kliniskt arbete och från sin roll som arbetsledare, samtidigt som KS nytillträdde chef vidgått att han velat men på grund av arbetsrätten inte kunnat sparka honom. En reprimand förefaller mig vara mer i nivå med det Peredo hålls ansvarig för: Att sprida hat men utan att det ska ha påverkat hans yrkesutövning.

Jag får en känsla av att hela diskussionen om KS missar kärnfrågan: Om sjukhuset självt – inte dess anställda – gjort sig skyldigt till institutionell diskriminering, det vill säga misslyckats med att hantera klagomålet adekvat och som diskrimineringslagen föreskriver: snabbt och opartiskt.

KS:s överreaktioner beror nog på en sorts sent påkommen skam när försöket att begrava ”ärendet” misslyckades, i stället spred sig bilden över världen att antisemitismen var utbredd på KS och att ledningen inte ville göra något åt den.

Nu vet jag inte hur KS ska kunna reparera sitt anseende. Kanske börja där de borde startat för länge sedan: Inse att det behövs kunskap om och erfarenhet av hur diskriminering och hatbrott ser ut, vilka bilder och uttalanden som ingår i den hatandes arsenal och hur ett adekvat agerande ser ut. Och kanske börja följa lagen, för omväxlings skull.

ANNONS
ANNONS