Kulturnämnden vet fortfarande inte hur budgeten för 2020 ska komma i balans.
Kulturnämnden vet fortfarande inte hur budgeten för 2020 ska komma i balans. Bild: Stefan Berg

Kulturbudgeten saknar fortfarande pengar – skolbiblioteken kan drabbas

Kulturnämnden vet fortfarande inte hur budgeten för 2020 ska komma i balans. Tre miljoner saknas, och man hoppas att grundskolenämnden ska bidra med pengar till skolbiblioteken.

ANNONS

LÄS MER:Budgetstrid i kulturnämnden – beslutet uppskjutet

LÄS MER:Massiva nedskärningar hotar Kulturgöteborg

När kulturbudgeten klubbades igenom strax före jul var tonläget högt. Nedläggningshot och sparkrav stod på tapeten och efter mycket dramatik stod det klart att bland annat Film i väst och Kulturskolan återfanns bland förlorarna.

Men det saknades fortfarande pengar.

Kulturförvaltningen fick därför i uppdrag av politikerna att få fram mer pengar eller kapa kostnader. Sedan dess har 600 000 kronor säkrats men tjänstemännen behöver vaska fram ytterligare tre miljoner för att få kulturbudgeten i balans. Och pengarna kommer att påverka biblioteken.

– Vi bedömer att de kvarstående tre miljonerna behöver hanteras inom sektor bibliotek. Men vi vet inte om det kommer hanteras med ökade intäkter eller minskade kostnader, vi är mitt uppe i samtal med grundskoleförvaltningen kring den här frågan, säger förvaltningschefen Anna Rosengren.

ANNONS

Minskade kostnader kommer att innebära besparingar för biblioteken på ett eller annat sätt. Exempelvis kan skolbibliotek komma att drabbas. För att undvika detta har kulturförvaltningen nu en dialog med kollegorna på grundskoleförvaltningen. Ambitionen är att få dem att betala mer.

Tvistar om vem som ska betala

I Göteborg är det nämligen strukturerat så att olika nämnder ansvarar för olika bibliotek. Kulturnämnden har hand om det som kallas folkbibliotek. Det är alltså de "vanliga" bibliotek som är öppna för allmänheten, som exempelvis Stadsbiblioteket. Grundskolenämnden har i sin tur ansvar för skolbiblioteken.

Men vad som är vad kan vara klurigt. I Göteborg ligger en del folkbibliotek i skolor, där de också delvis fungerar som skolbibliotek. För tillfället är grundskolenämnden och kulturnämnden oense om vem som ska betala för vad och därför ska en arbetsgrupp reda ut vad som gäller.

LÄS MER:Kulturbudgeten klubbad – kulturskolan och Film i Väst bland förlorarna

För kulturnämnden var planen att kunna klubba en komplett budget under torsdagen. Men så ser kommer det inte att bli.

– Vi kommer rapportera till nämnden att vi inte vet än om vi kommer kunna hantera den här kvarstående delen om tre miljoner av besparingen, genom ökade intäkter eller minskade kostnader, eller om det blir en kombination, säger förvaltningschefen Anna Rosengren.

Förvaltningen ska återkomma till nämnden i början av mars.

ANNONS

LÄS MER:Testa själv att få ihop kulturbudgeten

ANNONS