Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Miljöpartiet brinner för Göteborgs bibliotek och kulturhus

Hon har rötter i Polen. På fritiden har hon tagit steget fullt ut, och blivit biodlare. Miljöpartiets Anna Sibinska väljer att träffa GP på Stadsbibliotekets filial 300 kvadrat, där hon pratar sig varm för biblioteken.

Vi slår oss ner på varsin hög stol vid fönstret, i bibliotekets läsvrå. Medan människor släntrar in genom dörren för att lämna tillbaka utlästa böcker och låna nya, för vi ett samtal om Göteborgs kulturpolitik. Atmosfären för oss osökt in på bibliotekens roll. Anna Sibinska (MP) ser biblioteken som unika mötesplatser livsviktiga för demokratin, och hon röstade emot den centralisering av stadsdelsbiblioteken som nu beslutats.

Vilken kulturpolitisk fråga är viktigast för Miljöpartiet?

– Främjandet av bibliotek och kulturhus.

Hur ska det gå till?

–Vi gör en stor satsning på dem i vår budget för 2019 och lägger 12 miljoner extra för att öka tillgänglighet och öppettider. Det är oerhört viktigt att barn tidigt kommer i kontakt med läsning.

Hur stor del av er budget lägger ditt parti på kultur?

– Jag räknade på det i går, och kom fram till att Miljöpartiet lägger 411,5 miljoner kronor i kulturnämnden. Till det kommer ytterligare 90 miljoner till en post som kallas resursnämndsuppgifter. Även de pengarna går till kultur och fritid.

Hur ska kultur finansieras i framtiden?

– Det är jätteviktigt att kultur är offentligt finansierat, så att den inte blir beroende av sponsring. Vår uppgift är att skapa infrastruktur för kulturen och att delfinansiera den. Principen om en armslängds avstånd är viktig. Vi som politiker ska inte lägga oss i innehållet. Sedan är det klart att vi måste fundera på andra modeller och lösningar också, om det nu skulle komma in ett parti i kommunfullmäktige som kraftigt vill skära ner på kulturens budget. Därför får vi inte låsa oss, utan vara uppfinningsrika.

Varför är kultur viktigt? Behöver den vara nyttig eller kan den bara få existera ändå?

– Inom MP brukar vi prata om kulturens två ben: frihet och föränderlighet. Frihet, eftersom vår utgångspunkt är att människan är skapande till sin natur. Det är viktigt att hon får utveckla sin kreativitet, och skapa fritt. Det i sin tur kan såklart föra med sig en massa nyttoaspekter: bättre hälsa, bättre skolresultat och så vidare. Men huvudpoängen är att ge de som är unga olika slags språk att uttryck sig med. Föränderlighet betyder för oss att gamla kulturuttryck möter nya, så att något nytt uppstår. Kulturen står aldrig still.

Hur ser ni på kulturutbudet i Göteborg?

– Vi tycker att det är rikt och blomstrande. Här finns stora institutioner men också ett fritt kulturliv. Kulturskolan och El Sistema är jätteviktiga. Fantastiska satsningar på att nå nya grupper, och ge dem tillgång till musik. Gatukonstfestivalen Artscape var ett roligt nytt initiativ, att låta människor få uppleva konst i offentlig miljö i en massa olika stadsdelar.

Finns det kultur som MP inte vill se i Göteborg?

– Nej. Kulturens roll är att vara provocerande, inte bara lättsam och underhållande. Kultur ska beröra, och belysa viktiga frågor även om de är obekväma.

Om du skulle tipsa en vän om ett kulturevenemang i Göteborg, vad skulle det vara?

– Konstepidemin. Det är ett väldigt bra och trevligt ställe.

Vad ska en biljett till ett museum kosta?

– Ingenting! Miljöpartiet är för fri entré överallt, på alla museum.

Vilken roll ska stadsdelsbiblioteken spela i Göteborg?

– De är viktiga lokala mötesplatser. Personalen har väldigt bra kännedom om lokalbefolkningen och vad de vill ha, så de kan serva besökarna extra bra. I vissa lägen kan stadsdelsbiblioteken också fungera som skolbibliotek. Den här typen av lokal förankring är oerhört viktig och MP röstade emot Alliansens förslag om centraliseringen som nu klubbats igenom.

Hur ser ni på kulturskolan – ska den vara till för alla?

– Ja, alla mellan 6 och 19 år. Jag personligen vill dessutom att den ska vara gratis, men där har jag inte fått med mig alla. Väldigt låga avgifter är önskvärt i alla fall. Vi diskuterar också om vi kan utveckla och bredda utbudet, öppna mer för allmänheten och kanske bedriva en uppsökande verksamhet ungefär som turnerande teatrar. För alla nås inte idag av kulturskolan. Vi lever i en mångkulturell stad och skulle kunna lyssna av och ta in flera nya uttryck i kulturskolan. Jag inspireras till exempel av dansskolan Twisted feet, och deras verksamhet.

Var står MP i följande frågor:

Burka songs-debatten; Var det rätt att ställa in?

– Nej det var helt fel, det var ett förhastat beslut. Man ska kunna ha ett öppet samtal, det är det som yttrandefrihet handlar om. Att få diskutera och debattera även svåra, känsliga frågor. Det finns en tanke med den här filmen. Någon har fått finansiellt stöd för den och vill visa en brännande samhällsfråga. Då ska den personen också ha rätt att visa filmen och diskutera den. Vi politiker ska inte börja lägga oss i repertoaren; detaljstyra vilka filmer som ska visas eller vilka pjäser som ska sättas upp på Stadsteatern. Det kanske verkar oskyldigt men det är det inte.

Truckstop Alaska: är undergroundklubbar viktiga?

– Ja. Generellt måste det finnas en frihet att starta nya rörelser och klubbar så länge verksamheten håller sig inom lagens ramar. Förekommer det något otillåtet så får det prövas mot myndigheterna och avgöras från fall till fall.

Skolbiblioteken: ska de finnas eller inte?

– Ja! De ska finnas överallt. Där de saknas gäller det att få till ett bra samarbete med lokala bibliotek som kan fungera som skolbibliotek. Den som inte är läskunnig kan inte utnyttja sina medborgerliga rättigheter.

Bokmässan: ska alla utställare välkomnas oavsett politisk ståndpunkt eller inte?

– Alla ska vara välkomna till mässan, men inte antidemokratiska krafter. För någonstans måste samhället markera. De som vill förstöra demokratin ska inte få vara med.

Fontänen vid Götaplatsen: fin eller ful?

– Fin! Jag tycker att den är lekfull och en färgklick.

Eternal employment: är det konst?

– Ja. Jag gillar det verket också. Kanske för att det utmanar vår tanke om vad konst egentligen är. Den kan bli till i ett möte, flyktigt och i relation till andra människor runt omkring.

Higab och kulturhyrorna: hur ska kulturutövare ha råd med lokalhyran?

– Vi borde arbeta för att få till lägre hyror. Annars blir det en rundgång där medel som ska gå till kulturverksamheterna istället går till hyror. Det är orimligt och ger inga bra förutsättningar för kulturlivet.

Filmhus i Göteborg: ska vi ha ett?

– Nej, då hade jag hellre sett ett Dansens hus. Filmen har redan så många arenor: filmfestivalen, biograferna... alla kan dessutom streama hemma. Danskonsten har jämförelsevis alldeles för få scener.

Anna Sibinska, Miljöpartiet

Ålder: 55 år

Förtroendeuppdrag: ordförande för stadsdelsnämnden Centrum, ledamot i Kommunfullmäktige med mera.

Senast sedda film: Avatar, en favorit i repris.

Senast lästa bok: Binas historia av Maja Lunde.

Mest minnesvärda teater: Jasenko Selimovics uppsättning Den europeiska kritcirkeln på Göteborgs stadsteater, 1999.

En oförglömlig kulturupplevelse: en fullständigt magisk trolleriföreställning i Wroclaw, Polen, när jag var 8 år.

TV-serie jag älskar: The Crown.

Musik som aldrig blir gammal: Queen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.