Efter en katastrofal investering på 1980-talet kämpar Sjömanskyrkan fortfarande med skulder. Per Sjöberger  fick 2007 frågan om han ville gå in i styrelsen för Stiftelsen Sjömanskyrkan. ”Jag hade inte tänkt på att jag borde titta på räkenskaperna innan jag tackade ja.” Bild: Mia Höglund, Anna Tärnhuvud
Efter en katastrofal investering på 1980-talet kämpar Sjömanskyrkan fortfarande med skulder. Per Sjöberger fick 2007 frågan om han ville gå in i styrelsen för Stiftelsen Sjömanskyrkan. ”Jag hade inte tänkt på att jag borde titta på räkenskaperna innan jag tackade ja.” Bild: Mia Höglund, Anna Tärnhuvud

Affären som sänkte Sjömanskyrkan

Efter en katastrofal investering på 1980-talet kämpar Sjömanskyrkan fortfarande med skulder. Hotellplanerna som skulle bli räddningen föll platt och nu tvingas stiftelsen att sälja sitt hus på Stigberget för att överleva. Men varför är egentligen Sjömanskyrkans framtid hotad och hur blev en stenkåk från 1950-talet symbolen för Göteborgs tilltufsade självbild?